ERASMUS+ ODVEO NAŠU PROFESORICU STUDENTIMA VISOKE POSLOVNE ŠKOLE

IMG_20220413_172235

Erasmus+ odveo našu profesoricu studentima visoke poslovne škole u Ljubljani


Prof. dr Vesna Novaković sa Fakulteta poslovne ekonomije Univerziteta „Apeiron“ tokom aprila ove godine u okviru Erasmus+ projekta boravila je u Sloveniji i održala ciklus predavanja studentima Visoke poslovne škole B2 u Ljubljani. Sa ovom školom “Apeiron” ima potpisan sporazum o saradnji koji se odnosi na razmjenu akademskog, studentskog i administrativnog osoblja kroz odobreni program aktivnosti Evropske Zajednice namijenjen mobilnosti studenata. Profesorica Novaković je za vrijeme svog boravka predavanja izvodila na engleskom jeziku i putem web linka.


Delegacija Univerziteta “Apeiron” je u avgustu 2021. godine boravila u Ljubljani na Visokoj poslovnoj školi i tada se razgovaralo o realizaciji ERASMUS+ aktivnosti koji su obuhvatali dolazak studenata, akademskog i administrativnog osoblja iz Ljubljane u Banja Luku, odlazak naših studenata, akademskog i administrativnog osoblja u Ljubljanu, saradnji na polju naučnoistraživačkog rada, učešće na konferencijama. Žarko Bajić, student Fakulteta poslovne ekonomije u okviru pomenutog programa, trenutno je na studijama kod istih domaćina u Sloveniji.


April 2022. godine

Služba za odnose sa javnošću