BIOGRAFIJA

Rođen je 1959. godine u Kalinoviku. Osnovni studij završio je 1986. godine na Saobraćajnom fakultetu u Sarajevu, a magistarski 2007. godine na Fakultetu za poslovne studije u Beogradu (‘’Alternativni modeli upravljanja u sektoru javnog prevoza u Republici Srpskoj’’), na kojem je 2011. godine odbranio i doktorsku disertaciju (‘’Koncesije u javnom gradskom prevozu putnika’’). U oblasti saobraćajnog inženjersta ponovo doktorira 2013. godine na Saobraćajnom fakultetu u Travniku (‘’Izbor modela organizovanja javnog gradskog prevoza putnika u BiH’’). Autor je 4 univerzitetska udžbenika i jedne monografije iz područja saobraćajnog inženjerstva, jednog Priručnika iz bezbjednosti saobraćaja, a recenzent je na desetine naučnih i stručnih radova i više univerzitetskih udžbenika, sa preko 30 originalnih naučnih i preglednih radova objavljenih u međunarodnim i domaćim naučnim časopisima i zbornicima, i više od 60 stručnih radova iz oblasti saobraćajnog inžinjerstva, Do sada je učestvovao u 18 međunarodnih i domaćih projekata u oblasti planiranja, projektovanja i bezbjednosti saobraćaja. Uradio je više od 1500 ekspertiza saobraćajnih nezgoda. Od 2016. godine uređuje i organizuje stručno usavršavanje u oblasti obrazovanja instruktora vožnje, predavača i ispitivača u procesu osposobljavanja vozača. Jedan je od osnivača i trenutno aktuelni glavni urednik naučnog časopisa ‘’Traffic and transport theory and practice – tttp’’ koji je našao mjesto u citatnoj bazi podataka - Copernikus. U okviru kompetencija posjeduje licencirane vještine: Predavača (poznavanje propisa o bezbjednosti saobraćaja), Ispitivača (poznavanje propisa o bezbjednosti saobraćaja), Vještačenja uzroka saobraćajne nezgode, Vještačenja visine štete na vozilima, Izrade dokumentacije prostornog uređenja, Izrade tehničke dokumentacije - faza saobraćajne signalizacije i nadzor, Revizije tehničke dokumentacije - faza saobraćajne signalizacije i nadzora, Revizije bezbjednosti puta/Road Safety Audit (RSA), Provjere bezbjednosti puta (Road Safety Inspection (RSI). Član je Podoodbora za transport, energetiku, energiju, životnu sredinu i regionalni razvoj Bosne i Hercegovine (ispred Republike Srpske) u razgovorima pri EU. Član je komisije za provođenje ispita za vještake saobraćajne struke. Član je Radne grupe za koordinaciju aktivnosti u oblasti bezbjednosti saobraćaja Republike Srpske. U period od 2001. do 2021. godine bavljao je funkciju Glavnog republičkog saobraćajnog inspektora u Vladi Republike Srpske. Na Saobraćajnom fakultetu Panevropskog univerziteta Apeiron, angažovan je u zvanju redovnog profesora na predmetima iz oblasti saobraćajnog inžinjerstva. Od 01.12.2022. godine obavlja dužnost Dekana Saobraćajnog fakulteta Panevropskog univerziteta Apeiron.