Fakultet filoloških nauka

"Izaberi i ti ruski jezik i približi nam Rusiju"

NAUČNE OBLASTI I MATIČNOST

Osnovne akademske studije ruskog jezika i književnosti imaju za cilj sticanje teorijskih znanja i ovladavanje praktičnim vještinama u oblasti ruskog jezika, ruske književnosti i kulture. Dalji cilj ovih studija je da se niz rusističkih disciplina postave u širi slavistički kontekst, kako bi se stekao širi uvid u slavistiku uopšte, kao i povezivanje toga troga (jezika, književnosti, kulture) sa nacionalnom kulturom. Ove studije treba da omoguće studentima sveobuhvatno sagledavanje rusističke struke i stvaranje osnova za dalji rad u nauci i primjene njenih rezultata u praksi.
Načinom na koji provodi bolonjski proces, svojim sveukupnim zalaganjem i konstantnim radom na unapređenju kvaliteta visokoškolskog obrazovanja, vrijednim studentima i predanim nastavnim kadrom,- „Apeiron“ je postao poželjan partner za saradnju sa prestižnim univerzitetima Ruske Federacije i zemalja iz okruženja.
Fakultet filoloških nauka je potpisao ugovore o međunarodnoj saradnji s 15 ruskih univerziteta: s Moskovskim državnim univerzitetom „Lomonosov“, Ruskim novim univerzitetom u Moskvi, Državnim institutom ruskog jezika „A.S. Puškin“, Ruskim unverzitetom prijateljstva naroda (Moskva), Državnim unerzitetom u Sankt-Peterburgu, Ruskim državnim pedаgoškim univerzitetom „Hercen“ i dr.
Na svim ovim univerzitetima studenti Fakulteta filoloških nauka produbljuju znanja stečena na matičnom Fakultetu, upoznaju rusku kulturu, tradicije, običaje i učestvuju na međunarodnim naučnim konferencijama, gde pred međunarodnim auditoriumom saopštavaju rezultate svojih naučnih istraživanja. Do sada na spomenutim univerzitetima u Rusije boravilo je preko 40 studenata.
Fakultet filoloških nauka po već ustaljenoj tradiciji organizujeu saradnji sa Višom školom (fakultetom) prevođenja Мoskovskog državnog univerziteta „Lomonosov“ i Institutom za slavistiku Ruske akademije nauka Međunarodne naučne konferenciju “Novo i tradicionalno u translatologiji i nastavi ruskog jezika kao stranog», kao i sa Višom školom prevođenja Мoskovskog državnog univerziteta „Lomonosov“ Međunarodne studentske konferencije „Ruski jezik u savremenom svetu”.

STUDIJSKI PROGRAMI - OSNOVNE STUDIJE
NASTAVNO-PREVODILAČKI STUDIJSKI PROGRAM RUSKOG JEZIKA

Trajanje studija:
► Bachelor stepen prvog ciklusa u trajanju od 3 godine (6 semestara)
► Studije prvog ciklusa u trajanju od 4 godine (8 semestara)

Akademska zvanja:
► Diplomirani profesor-prevodilac ruskog jezika - 180 ECTS
► Diplomirani profesor ruskog jezika i književnosti (diplomirani filolog - prevodilac) - 240 ECTS

Oblast:
Nastavno-prevodilački studijski program ruskog jezika

Opis:
Osnovni cilj studijskog programa je da pripremi profesionalne prevodioce koji će u potpunosti ovladati najsavremenijim prevodilačkim tehnologijama, specijaliste istraživače u oblasti teorije, istorije i metodologije prevođenja za rad u zemlji i inostranstvu u političkoj, ekonomskoj pravnoj, kulturnoj i obrazovnoj sferi, između ostalog, u vodećim međunarodnim organizacijama, nevladinim međudržavnim strukturama, kao i u nacionalnim i transnacionalnim korporacijama i kompanijama...

PROČITAJ VIŠE...
RUSKI JEZIK

Trajanje studija:
► Studije prvog ciklusa u trajanju od 4 godine (8 semestara)

Akademska zvanja:
► Diplomirani profesor ruskog jezika i književnosti - 240 ECTS

Oblast:
Ruski jezik

Opis:
Osnovne akademske studije ruskog jezika i književnosti imaju za cilj sticanje teorijskih znanja i ovladavnje praktičnim veštinama u oblasti ruskog jezika, ruske književnosti i kulture; dalji cilj ovih studija je da se niz rusističkih disciplina postave u širi slavistički kontekst, kako bi se stekao širi uvid u slavistiku uopšte, kao i povezivanje toga troga (jezika, književnosti, kulture) sa nacionalnom kulturom...

PROČITAJ VIŠE...

ŠKOLARINA

KM 2750 / 5 ili 10 rata

  POPUSTI

 • 20% popusta za brucoše
 • ✓ 20% za studente koji uplate cjelokupan iznos školarine trogodisnjeg studija:
 • ✓ Školarina za trogodišnji studij: 8250 KM
 • ✓ Popust 20%: 1650 KM
 • ✓ Iznos školarine: 6600 KM
 • OSTALI POPUSTI

 • ✓ 10% za studente sa odličnim uspjehom u srednoj školi - 275 KM
 • ✓ 5% za studente koji uplate cjelokupnu cijenu školarine - 137.5 KM
 • ✓ 5% za studente čiji članovi uže porodice već studiraju na ovom univerzitetu - 137.5 KM

  POGODNOSTI

 • ✓ Partnerstvo sa Lomonosov univerzitetom u Rusiji
 • ✓ Studiranje u Rusiji u periodu od jednog semestra ili čitave godine
 • ✓ 10000 sati snimljenih predavanja u LMS sistemu učenja na daljinu
 • ✓ Forumi u okviru LMS sistema učenja na daljinu
 • ✓ Office 365 Microsoft cloud mejl i ostali servisi
 • ✓ e-Konsultacije u sistemu MS Teams
 • ✓ e-Biblioteka sa pristupom sadržajima elektronskih udžbenika
 • ✓ Resursi u okviru univerzitetskog Centra za vođenje karijere studenata
 • ✓ Multidisciplinarni studij sa širokom ponudom izbornih predmeta
 • ✓ Kvalitetna praksa u najboljim kompanijama
 • ✓ Diploma Panevropskog univerziteta je uspješno pozicionirana na domaćem, ali i na tržištu rada u regionu i inostranstvu
Kontaktiraj nas

NOVOSTI