Naši studenti u Češkoj dobili najbolje ocjene

3

Svi naši studenti Fakulteta zdravstvenih nauka koji su u okviru Erasmus+ projekta u maju i junu bili na praksi u Češkoj, na partnerskom Univerzitetu Južna Bohemija i na Univerziteskom kliničkom centru Češke Budojevice, dobili su najviše ocjene za zalaganje, rad, komunikaciju i saradnju sa pacijentima te za kompletno teorijsko i praktično znanje. Visoke ocjene došle su i za znanje engleskog jezika. Posebno je ocijenjen njihov trud u radu fizioterapeutskog centra i interesovanje studenata za vanbolničku fizoterapiju i za rad sa pacijentima nakon moždanog udara.

Dostavljamo vam na uvid originalni dokument evaluacije studenata od strane Jane Redinove, Erasmus koordinatora iz Češke, sa Univerziteta Južna Bohemija Češke Budojevice.

Evaluacija studenata

Latinica English Ћирилица