Naši studenti u Češkoj dobili najbolje ocjene

3

Svi naši studenti Fakulteta zdravstvenih nauka koji su u okviru Erasmus+ projekta u maju i junu bili na praksi u Češkoj, na partnerskom Univerzitetu Južna Bohemija i na Univerziteskom kliničkom centru Češke Budojevice, dobili su najviše ocjene za zalaganje, rad, komunikaciju i saradnju sa pacijentima te za kompletno teorijsko i praktično znanje. Visoke ocjene došle su i za znanje engleskog jezika. Posebno je ocijenjen njihov trud u radu fizioterapeutskog centra i interesovanje studenata za vanbolničku fizoterapiju i za rad sa pacijentima nakon moždanog udara.

Dostavljamo vam na uvid originalni dokument evaluacije studenata od strane Jane Redinove, Erasmus koordinatora iz Češke, sa Univerziteta Južna Bohemija Češke Budojevice.

Evaluacija studenata