Studijski programi FIT

STUDIJSKI PROGRAMI - STUDIJ PRVOG CIKLUSA

Poslovna informatika

AKADEMSKA ZVANJA a/ Bachelor stepen prvog ciklusa u trajanju od 3 godine (6 semestara) – 180 ECTS Diplomirani informatičar - 180 ECTS b/ Studije prvog ciklusa u trajanju od 4 godine (8 semestara) – 240 ECTS Diplomirani informatičar - 240…
  • Duration 6 semestara (3 godine) / 8 semestara (4 godine)
  • Starts From September 18, 2021

Nastavnička informatika

AKADEMSKA ZVANJA a/ Bachelor stepen prvog ciklusa u trajanju od 3 godine (6 semestara) – 180 ECTS Diplomirani informatičar - 180 ECTS Diplomirani profesor tehničkog obrazovanja i informatike - 180 ECTS b/ Studije prvog ciklusa u trajanju od 4 godine…
  • Duration 6 semestara (3 godine) / 8 semestara (4 godine)
  • Starts From November 9, 2020

Računarska multimedija i grafika

AKADEMSKA ZVANJA a/ Bachelor stepen prvog ciklusa u trajanju od 3 godine (6 semestara) – 180 ECTS Diplomirani informatičar - računarska multimedija i grafika - 180 ECTS (Bachelor of Multimedia & Graphics Computning - BSc.CM&G) [cs_faq cs_faq_view="modern" column_size="1/1"] [faq_item faq_active="no"…
  • Duration 6 semestara (3 godine) / 8 semestara (4 godine)
  • Starts From October 3, 2023

Inženjering informacionih tehnologija

USMJERENJA: - Programiranje i softversko inženjerstvo - - Računarska bezbjednost i zaštita informacija - INŽENJERING INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA :: AKADEMSKA ZVANJA Osnovne akademske studije prvog ciklusa u ukupnom trajanju od 3 godine (6 semestara) - 180 ECTS Diplomirani inženjer računarstva i…
  • Duration 6 semestara (3 godine) / 8 semestara (4 godine)
  • Starts From July 30, 2023

Poslovna informatika – Inženjerin

AKADEMSKA ZVANJA Master studije drugog ciklusa u trajanju od jedne godine (završene 4 godine osnovnih studija prvog ciklusa) Master studije drugog ciklusa u trajanju od dvije godine (završene 3 godine osnovnih studija prvog ciklusa) Master računarstva i informatike - 300…
  • Duration 2 semestra (1 godina) / 4 semestra (2 godine)
  • Starts From November 9, 2020