Pedagoško-nastavni studijski program u sportu

Pedagoško-nastavni studijski program u sportu
Starts from:November 9, 2020
Campus Location

Course Feature
Class Description

PEDAGOŠKO-NASTAVNI STUDIJSKI PROGRAM U SPORTU :: AKADEMSKA ZVANJA

a/ Studije prvog ciklusa u trajanju od 4 godine (8 semestara) – 240 ECTS

  • Diplomirani profesor fizičkog vaspitanja – 240 ECTS
DEKAN FAKULTETA SPORTSKIH NAUKA
  • Velibor Srdić

    (Dekan Fakulteta sportskih nauka)

    Rođen je 22. marta 1977. godine u Zagrebu. Osnovne i magistarske studije završio je na Fakultetu sportskih nauka Univerziteta „Apeiron“, te na istom fakultetu odbranio doktorsku disertaciju na temu ''Efekti transformacionih procesa kod juniora u ple...