BIOGRAFIJA

Rođena je u Banjoj Luci, gdje je završila osnovnu i srednju školu, kao i Tehnološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci. Magistrirala je 2008. god. na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu prosječnom ocjenom 10,00, a doktorsku disertaciju je odbranila 2014. godine pod nazivom „Model prekograničnog uticaja sliva rijeke Vrbas na rijeku Savu“ na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu . Koristeći teorijska znanja i praktična iskustva objavila je preko 40 naučnih i stručnih radova, učestvovavala na međunarodnim konferencijama kao i u izradi više projekata i studija. Posjeduje stručni ispit iz oblasti tehnologije kao i lične licence, za izradu tehničke dokumentacije, tehnološka faza i nadzor nad izvođenjem ovih radova kao i licencu za reviziju tehničke dokumentacije, prilikom projektovanja objekata i nadzor. Član je Udruženja tehnologa Republike Srpske.