KOLEGIJ REKTORA PUA


Kolegij rektora Panevropskog univerziteta „APEIRON“ (u dalјem tekstu: Kolegij rektora) organizuje se i radi u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 67/20), Statutom Panevropskog univerziteta „APEIRON“ Banja Luka i Poslovnikom o radu Kolegija rektora Panevropskog univerziteta „APEIRON“
Kolegij rektora u užem sastavu čine rektor, prorektori, dekani, pomoćnik direktora za pravne poslove i sekretar Univerziteta.
Kolegij rektora u širem sastavu čine rektor, prorektori, dekani, pomoćnik direktora za pravne poslove, sekretar Univerziteta, pomoćnik direktora za finansije, direktor Instituta i rukovodioci stručnih službi.