Loading ...
 • image

  Univerzitet kojem vjerujemo!

  7 fakulteta, 21 studijski program, master studije, doktorske studije, Naučno-istraživački institut, strukovne akademije...

  Read More
 • image

  Gdje su naši studenti, uspješne priče!

  Top menadžeri svjetskih kompanija, doktori nauka, inženjeri, medicinski radnici, ...

  Read More
 • image

  ITeO 2020

  Konferencija ITeO 2020, u organizaciji Fakulteta informacionih tehnologija, dvanaestu godinu zaredom, biće održana 25. i 26. septembra 2020. godine, online, putem aplikacije Zoom.

  Read More
 • image

  Brucoški vodič za upis u akademsku 2020/21.

  U brucoškom vodiču pronađi sve što te zanima na jednom mjestu!

  Read More
 • image

  Sistem učenja na daljinu

  Više od 10 000 sati video predavanja, sve prezentacije, elektronski udžbenici, e-Konsultacije, e-Biblioteka, online nastava...

  Read More
 • image

  Računarska multimedijalna akademija „MATRIX“

  Oslobodi svoju kreativnost! Upiši jednogodišnju strukovnu akademiju "MATRIX".

  Read More
 • image

  Najbolji studenti koji su diplomirali u protekloj akademskoj godini dobili su pohvalnice rektora.

  Read More
 • image

  Časopis Sportske nauke i zdravlje u najvećoj svjetskoj citatnoj bazi SCOPUS.

  Read More
 • image

  Naučno-istraživački institut Apeiron

  Naučna i razvojna istraživanja, razvoj i implementacija novih tehnologija, razvoj metoda istraživanja...

  Read More
Latest News
 • B2 VISOKA ŠKOLA ZA POSLOVNE STUDIJE IZ LJUBLJANE NOVI PARTNER UNIVERZITETA APEIRON U OKVIRU ERASMUS+ PROGRAMA

  New
 • PRETVORITE SVOJE IDEJE U STVARNOST – POKRENITE VLASTITI POSAO UZ PODRŠKU START UP ACCELERATORA

  New
 • OBAVJEŠTENJE O PROVJERI SKLONOSTI I SPOSOBNOSTI KANDIDATA 2020/2021

  New
 • PRIHVAĆENA APLIKACIJA APEIRONA ZA „EN – SECURE“ PROJEKAT OD TRI MILIONA EURA

  New

UNIVERZITET U BROJKAMA!

Panevropski univerzitet APEIRON sa svojih 7 fakulteta i 21 studijskim programom je savremena institucija visokog obrazovanja koja je svoj program usaglasila i neprekidno ga usklađuje sa zahtjevima tržišta rada, kretanjima u nauci i struci, prepoznavajući potrebe društva i izgrađujući studente u visoko obrazovane, sadašnjim i budućim izazovima dorasle stručnjake, u oblastima za koje je akreditovana, po najvišim standardima kvaliteta iz oblasti visokog obrazovanja.

7

FAKULTETA

21

STUDIJSKI PROGRAM

235

AKADEMSKO I STRUČNO OSOBLJE UNIVERZITETA

Riječ rektora

Poštovani studenti,
Sa velikim zadovoljstvom i iskrenim poštovanjem pozdravljam vas, na informativno-edukativnom portalu...

Kvalitet

Agencija za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske izdala je rješenje o akreditaciji Panevropskom univerzitetu „Apeiron“, 24. marta 2016. godine...

UNIVERZITET ORIJENTISAN PREMA STUDENTU!

#

Sistem učenja na daljinu

Nastavni proces u sistemu učenja na daljinu na Panevropskom univerzitetu je organizovan kao svojevrsna sinteza klasičnih obrazovnih formi inoviranih u obliku interaktivne nastave i savremenih obrazovnih formi učenja na daljinu tehnološki snažno podržanih informaciono-komunikacionim tehnologijama.

#

Centar za vođenje karijere - studentske prakse

Centar za vođenje karijere (Career Guidance Centre) Panevropskog univerziteta Apeiron pomaže studentima u razvoju znanja i vještina koje će im biti od značaja pri zapošljavanju, priprema studente za uspješno uključivanje na tržište rada i daje im podršku u sticanju radnog iskustva tokom studija, kroz organizaciju studentske stručne prakse, te prilikom nastavka školovanja i zapošljavanja u zemlji i inostranstvu.

#

Apeiron WEB-mail servis elektronske pošte

Studenti, nastavnici i administrativno osoblje mogu da koriste sve aplikacije iz Microsoft Office 365 paketa čime je omogućeno besplatno korišćenje Microsoft e-mail servisa, uređivanje i pohrana dokumenata na mreži, mogućnost održavanja web-konferencija i dijeljenja dokumenata, što je dodatno intenziviralo komunikaciju i povećalo produktivnost akademskog procesa.

#

Apeiron TV Channel – prva akademska televizija u BiH

Panevropski univerzitet “APEIRON” je u cilju povećanja kvaliteta usluga koje pruža studentima u okviru redovnog studija kao i sistema učenja na daljinu implementirao platformu za IP televiziju kao i IP radio preko kojih se u realnom vremenu emituju obrazovni i akademski video, odnosno audio sadržaji.

#

E-biblioteka

E-biblioteka sa internet pristupom preko 11.500 elektronskih udžbenika i knjiga. Svim studentima i radnicima je dostupna biblioteka za potrebe naučno-istraživačkog rada.

#

Pearson VUE testni centar

Univerzitet posjeduje licencu ovlaštenog test centra Pearson VUE putem kojeg kandidati mogu steći veliki broj svjetskih priznatih certifikata iz različitih oblasti.

LIČNA KARTA UNIVERZITETA

Zaposleni profesori
52%
Gostujući profesori
74%
Asistenti / Stručni saradnici
56%
Stručno osoblje Univerziteta
53%

NOVOSTI

DOGAĐAJI

Fri 13 Nov

EDASOL 2020

 • Vojvode Pere Krece 13, Banja Luka 78102

Preuzmi brucoški vodič za akademsku 2020/21

Odaberi svoje zanimanje za budućnost.