KABINET RUSKOG JEZIKA -ФОНД РУССКИЙ МИР

Kabinet ruskog jezika otvoren je na Panevropskom univerzitetu “Apeiron” u 2012. godini. Cilj Kabineta je pomoći svima koji žele naučiti ruski jezik, kao i popularizovati ruski jezik među nefilološkim studentima i učenicima.

Namjenski za te ciljeve, Kabinet je na Panevropskom univerzitetu „Apeiron“ organizovao otvaranje ruske biblioteke koja sadrži umjetničke, obrazovne, leksikografičke i enciklopedijske publikacije.

Uz to, u toku posljednjih godina Kabinet organizuje kulturne i obrazovne programe kako na fakultetskom tako i na univerzitetskom nivou.

U 2019. godini Kabinet ruskog jezika odrganizavao i realizovao je sledeće manifestacije:

Književno veče april 2019

U sklopu književne večeri posvećene A.S. Puškinu je bio održan omaž prof. dr Branimira Čovića i nastup studenata.

Studentska konferencija novembar 2019

Konferencija je bila posvećena podučavanju ruskog kao stranog jezika i prevođenju. U okviru konferencije je bilo saopšteno 4 naučnih nastupa u odjelku „prevod“ na teme: «Перевод либретто как разновидность художественного перевода», «Формирование переводческиз компетенций на занятиях по русскому языку как иностранному как и родному», «Problemi prevoda frazeologizma i poslovica u romanu „Mati“ M. Gorkog na srpski jezik», «Переводческий комментарий как способ интерпретации художественного текста».
I 2 naučnih nastupa u odjelku „Predavanje ruskog kao stranog jezika“ na teme: «Глаголы подойти, подступить: различия между элементами синонимического звена», «Описание и составление словарных статей в русско-сербском словаре».
Na konferenciji su učestvovali studenti iz Bosne i Hercegovine i Rusije.

RUSKI KLUB „ЗДРАВСТВУЙТЕ”

U okviru kluba „Zdravo“, studenti proučavajući ruski jezik sastaju se sa učenicima kako bi postavili sebe u ulogu nastavnika ruskog jezika. Učenici mogu učiniti prve korake u učenju ruskog jezika i, možda, odlučiti povezati svoj budući život sa njim.
U junu 2018. godine lektor Anna Matočkina u saradnji sa studentima Miroslavom Lukajić, Natašom Vučković, Aleksandrom Milunović, Bojanom Čibrilović, Anom Ždero izdali su sopstvene novine.
U decembru 2019. godine lektor Anna Matočkina zajedno sa studentima FFN je pripremila komikse na aktualne teme iz Ruskog jezika.