Drumski saobraćaj i transport

Drumski saobraćaj i transport
Starts from:November 9, 2020
Campus Location

Course Feature
Class Description

DRUMSKI SAOBRAĆAJ I TRANSPORT :: AKADEMSKA ZVANJA

a/ Bachelor stepen prvog ciklusa u trajanju od 3 godine (6 semestara) – 180 ECTS

  • Diplomirani inženjer saobraćaja – 180 ECTS (Bachelor of Traffic Engineering – BTE)

b/ Studije prvog ciklusa u trajanju od 4 godine (8 semestara) – 240 ECTS

  • Diplomirani inženjer saobraćaja – 240 ECTS (Bachelor of Traffic Engineering – specialist in Road and City Transport (BTE spec. in road & city transport)


DEKAN SAOBRAĆAJNOG FAKULTETA
  • Danislav Drašković

    (Dekan Saobraćajnog fakulteta)

    Rođen je 1959. godine u Kalinoviku. Osnovni studij završio je 1986. godine na Saobraćajnom fakultetu u Sarajevu, a magistarski 2007. godine na Fakultetu za poslovne studije u Beogradu (‘’Alternativni modeli upravljanja u sektoru javnog prevoza u Re...