Drumski saobraćaj i transport

Drumski saobraćaj i transport
Starts from:November 9, 2020
Campus Location

Course Feature
Class Description

DRUMSKI SAOBRAĆAJ I TRANSPORT :: AKADEMSKA ZVANJA

a/ Bachelor stepen prvog ciklusa u trajanju od 3 godine (6 semestara) – 180 ECTS

  • Diplomirani inženjer saobraćaja – 180 ECTS (Bachelor of Traffic Engineering – BTE)

b/ Studije prvog ciklusa u trajanju od 4 godine (8 semestara) – 240 ECTS

  • Diplomirani inženjer saobraćaja – 240 ECTS (Bachelor of Traffic Engineering – specialist in Road and City Transport (BTE spec. in road & city transport)


DEKAN SAOBRAĆAJNOG FAKULTETA
  • Tomislav Vujinović

    (Dekan Saobraćajnog fakulteta)

    Rođen je 10.05.1958. godine u Ratkovu, opština Ključ. Osnovnu školu završio je u Sitnici, a srednju Mašinsku tehničku u Daruvaru. Osnovne studije završio je na Mašinskom fakultetu u Banjoj Luci, gdje je i magistrirao. Na Mašinskom fakultetu u Kr...