Erasmus + je program Evropske Unije prepoznatljiv po mobilnosti studenata, nastavnika i saradnika između univerziteta partnera koji su potpisali bilateralne sporazume o saradnji


Mogućnosti studiranja u inostranstvu: Erasmus+ studentima pruža priliku da studiraju na visokoškolskoj ustanovi u drugoj evropskoj zemlji. Ovo iskustvo omogućava studentima da se upoznaju sa drugom kulturom, steknu globalnu perspektivu i razviju interkulturalne vje- štine.

Lični rast i nezavisnost: Erasmus+ promoviše lični rast i razvoj svakog studenta da izađu iz svojih zona udobnosti, prilagode se novom okruženju i postanu samopouzdaniji. Ovo iskustvo poboljšava njihove vještine rješavanja problema, komunikacije i interkulturalne vještine što je prepoznato kao prednost od strane lokalnog i globalnog tržišta rada.

Programom su obuhvaćeni i izgradnja kapaciteta, strateška partnerstva i promocija vrijednosti Evropske Unije kroz ključnu aktivnost Jean Monnet.


Zahvaljujući projektu Erasmus + naši profesori, studenti i nenastavno osoblje borave na univerzitetima širom Evrope, a ujedno su domaćini mnogim stranim profesorima, studentima i ostalim zaposlenima na visokoškolskim partnerskim ustanovama Univerziteta “Apeiron”.

U okviru Erasmus+ potpisali smo sporazume o saradnji sa Visokom poslovnom školom B2 iz Ljubljane na kojoj su boravili naši profesori Jana Aleksić, Vesna Novaković i Igor Grujić te održali cikluse predavanja za njihove studente. Administrativno osoblje je boravilo u različitim vremenskim periodima na pomenutoj školi uključujući i Anju Dragojević, Živanu Kljajić, Aljošu Kostića, Alena Tatarevića i Bojana Aleksića.

Takođe, studenti “Apeirona” Žarko Bajić i Ana Solarević na Visokoj školi proveli su po jedan semestar, slušali predavanja i polagali ispite. Službeni jezik bio je engleski.
Profesorice “Apeirona” Darijana Antonić i Ljiljana Tadić Latinović, a čak dva puta profesor Ilija Baroš, boravili su u Češkoj Republici na partnerskom uiverzitetu Južna Bohemija – Češke Budejovice. Takođe su održali cikluse predavanja njihovim studentima.

Ukupno 11 naših studenta Fakulteta zdravstvenih nauka dva mjeseca boravili su na istom Univerzitetu i na Univerzitetskom kliničkom centru Češke Budejovice pohađali praktičnu nastavu.

Anja Dragojević, Filip Bajić, Živana Kljajić i Elveldina Tatarević takođe su, kao nenastavno osoblje Univerziteta “Apeiron” boravili na ovom univerzitetu u Češkoj.

Na univerzitetu Jan Kochanowski - Kielce, Poljska, profesorca Univerziteta “Apeiron” Vesna Novaković održala je predavanja za studente osnovnih i master studija

U okviru potpisanog Sporazuma o saradnji između našeg Univerziteta i Univerziteta u Sevilji, u Španiji, rektor univerziteta “Apeiron” prof. dr Sanel Jakupović, pomoćnik direktora za pravne poslove Elveldina Tatarević i sekretar Maja Dujaković 7 dana boravili su na ovom Univerzitetu.


APEIRON JE BIO DOMAĆIN PROFESORIMA I STUDENTIMA IZ POLJSKE, SLOVENIJE, ČEŠKE I TURSKE


Poslednje tri godine, u različitim vremenskim periodima, gosti Univerziteta “Apeiron” u okviru ERASMUS+ programa i dolazne mobilnosti koje su kroz predavanja slušali naši studenti bili su:

  • Nana Weber, profesorica Visoke poslovne škole B2 iz Ljubljane;
  • Katarina Aškerc, profesorica Visoke poslovne škole B2 iz Ljubljane;
  • Marcela Mikova, profesorica Univerziteta Južna Bo- hemija - Češka;
  • Sükrü Anıl TOYGAR, profesor Univerziteta Tarsus iz Turske,
  • Krzysztof Sielski, profesor Univerziteta Jan Kocha- nowski - Kielce, Poljska i
  • Anna Dybala, profesorica Univerziteta Jan Kocha- nowski - Kielce, Poljska.

Erasmus+ je program Evropske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport, a obuhvata period od 2021. do 2027. sa predviđenim budžetom od 26,2 milijarde EURA. Erasmus+ nudi širok spektar prilika za studente, akademsko i nenastavno osoblje da studiraju ili obave praksu u inostranstvu, drže predavanja, profesionalno usavršavaju, kao i za izgradnju kapaciteta i stvaranje mreža saradnje između visokoobrazovnih institucija zemalja članica Evropske unije i ostalih zemalja svijeta.
Više informacija o ovom programu možete naći na oficijelnoj web stranici programa.

OTVORENI KONKURSI

PREUZMITE ECTS VODIČ

ECTS users' guide 2015 je vodič koji pruža smjernice za primjenu ECTS i daje linkove ka korisnim pratećim dokumentima.

Vodič je namijenjen studentima, akademskom i administrativnom osoblju na visokoškolskim ustanovama, kao i ostalim zainteresovanim stranama. The European Credit Transfer and Accumulation System – ECTS (evropski sistem prenosa bodova) predstavlja efikasan instrument za kreiranje transparentnih studijskih programa, za pospješivanje mobilnosti studenata, za lakše prepoznavanje i komparaciju studijskih programa, kao i za priznavanje visokoškolskih kvalifikacija.


U pitanju je alat Evropskog prostora visokog obrazovanja (European Higher Education Area – EHEA) kojim se poboljšava kvalitet visokog obrazovanja.


Vodič na srpskom jeziku

Vodič na engleskom jeziku

Vodič - izvod iz statuta


Economics and financing of health care organizations 2021
Health care systems and health policy 2021
Business logistics and freight forwarding management
Cost management
Customs management and customs policies
Cyber threats, attacks and defense technologies
Digital video editing20
Econ dipl PRC
English Language 1 2021
English Language 2 2021
English Language 3 2021
English Language 4 2021
European Union20
Fundamentals of cryptography
International business law
Investment management 20
Logistics and freight forwarding20
Macroeconomics20

Marketing psihology 23

Medical deontology20
Microeconomics20
Pedagogy, didactics and methodology of health education
PKI systems
Production and operations management
Protection of computer and business systems
Sociology of health and disease with public health
Supply chain management
SYLLABUS Institutions and economy of the EU_2016_09_09
Traffic safety20
TV advertising

Cyber Law 23

Constitutional Law 23

Budget management 23

Basics of system theory and management 23

Basic of design in the traffic system 23

Advanced study techniques and special effects 23

Advanced mobile computing 23

Wellbeing 23

Vehicle operation and maintenance 23

Vector graphics and design 23

Transport of dangerous goods 23

Traffic terminals 23

Traffic management methods demand 23

Traffic flow theory - advanced program 23

Traffic accident expertise 23

Technological Management 23

Strategic Management 23

Sports Management 23

Sound processing and analysis 23

Road and City Traffic Infrastructure 23

Reversible and green waste logistics material 23

Raster Graphics and Design 23

Railway traffic safety 23

Quality systems in traffic and transport 23

Public Procurement Management 23

Public International Law 23

Project Management 23

Multimedia Content 23

Multimedia 23

Mobile computing 23

Methods and analyzes in traffic safety 23

Methodology of scientific research work 23

Marketing management research 23

Management of public finances 23

Logistics and Shipping 23

Intelligent Transportation Systems & Logistic 23

Integral transport 23

Innovation management 23

HR Management 23

GIS – Geografic Information Systems 23

Evaluation and management of traffic projects 23

European Union 23

MEĐUINSTITUCIONALNI SPORAZUMI KA107 NA PANEVROPSKOM UNIVERZITETU APEIRON

Panevropski univerzitet Apeiron intenzivno radi na potpisivanju međuinstitucionalnih sporazuma sa visokoškolskim ustanovama iz grupe programskih zemalja i unapređenja Erasmus+ infrastrukture kao osnove za razmjenu studenata, nastavnog i administrativnog osoblja.

Studentima svih ciklusa studija omogućeno je da u toku školovanja provedu jedan ili dva semestra na univerzitetima u Evropskoj uniji. Na ovaj način studenti upoznaju proces studiranja na partnerskim univerzitetima u EU, programe i projekte evropskih zemalja, poboljšaju kompetencije i jezičke vještine, te uspostavljaju kontakt sa kolegama.

U okviru Erasmus+ programa, akademsko i administrativno osoblje Univerziteta ima mogućnost kratkog boravka na inostranom univerzitetu u svrhu održavanja predavanja ili obuke. Kancelarija za međunarodnu saradnju Univerziteta pruža organizacijsku podršku studentima, akademskom i administrativnom osoblju prilikom realizacije mobilnosti.

Panevropski univerzitet Apeiron ima potpisane sljedeće Međuinstitucionalne sporazume (KA107):

NOVOSTI

MEĐUNARODNA KREDITNA MOBILNOST

Međunarodna kreditna mobilnost (International Credit Mobility) predstavlja jednu od najznačajnijih aktivnosti programa Erasmus+ i podrazumijeva određeni period studiranja ili treninga u inostranstvu (u skladu sa upisanim studijskim programom na domaćem univerzitetu), a s ciljem sticanja potrebnih ECTS bodova. Erasmus+ kreditna mobilnost (KA107) je bazirana na ranije potpisanom međuinstitucionalnom sporazumu između dvije visokoobrazovne institucije. Po završetku mobilnosti studenti se vraćaju na svoj matični univerzitet te nastavljaju svoje studije. Dakle, radi se o mobilnosti (studiranju ili obavljanju prakse) izvan matičnog univerziteta u trajanju od jednog do dva semestra (minimalno 3 mjeseca, maksimalno 12 mjeseci) bez mogućnosti sticanja diplome.

ERASMUS+ U BOSNI I HERCEGOVINI

2014. godine potpisan je Sporazum između Bosne i Hercegovine i Evropske unije o učešću i plaćanju ulazne karte. U ovoj fazi, BiH je omogućeno: učešće u projektima (mobilnost u svrhu učenja, projekti saradnje, izgradnja kapaciteta, podrška reformi politika, aktivnosti za mlade i Jean Monnet inicijativa), evropskim obrazovnim mrežama (Eurydice, Euroguidance, Europass), EQF (Evropski kvalifikacijski okvir) kao i učešće u IT platformama (eTwinning i EPALE).

Implementaciju Erasmus+ programa u Bosni i Hercegovini prati Nacionalna Erasmus+ kancelarija u BiH.

ECTS koordinator
Živana Kljajić
E-mail: zivana.m.kljajic@apeiron-edu.eu
Tel: +387 (0) 51 247 972

Erasmus+ koordinator
Anja Dragojević
E-mail: anja.d.dragojevic@apeiron-edu.eu
E-mail: erasmus@apeiron-edu.eu
Tel: +387 (0) 51 247 971