ODRŽANO PRVO PREDAVANJE U OKVIRU ERASMUS+ PROGRAMA

Profesor Nana Weber 2

Profesor Nana Weber govorila na temu raskidanja ugovora o radu zbog korone


Prof. dr Nana Weber, nastavnik Visoke poslovne škole iz Ljubljane, 7. maja održala je prvo predavanje u okviru programa ERASMUS+.


Prof. dr Nana Weber, Visoka poslovna škola, Ljubljana

Profesorica Weber je u okviru predmeta Međunarodno poslovno pravo govorila na temu “Raskidanje ugovora o radu zbog poslovne situacije prouzrokovane virusom COVID 19”. Predavanja su održana u okviru Erasmus+ programa mobilnosti nastavnog osoblja.


10. maj 2021. godine – Služba za odnose sa javnošću