PRAVNA LEGISLATIVA


Panevropski univerzitet "APEIRON" je nastavno-naučna, neprofitna visokoškolska ustanova u privatnom vlasništvu, koja svoju djelatnost obavlja na osnovu licence Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske broj:

 • 07.2-4777/07 od 01.08.2007. godine; (Rješenje o ispunjenosti uslova za početak rada i obavljanje djelatnosti PUA);
 • 07.023/600-3919/08 od 10.6.2008. godine; (Rješenje o upisu u Registar visokoškolskih ustanova Republike Srpske);
 • 07.023/612-86-2/10 od 06.09.2010. godine; (Rješenje o ispunjenosti uslova za – odjeljenje Bijeljina);
 • 07.023/612-35-2/10 od 06.12.2010. godine; (Rješenje o ispunjenosti uslova za – odjeljenje Novi Grad);

Dozvole za rad broj:
 • 07.2-9624/07 od 28.12.2007. godine; (Dozvola za rad i obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja PUA i izvođenje 15 studijskih programa) ;
 • 07.2-9624-1/07 od 28.12.2007. godine; (Dozvola za izvođenje studija na daljinu PUA );

Dozvole za rad van sjedišta broj:
 • 07.023/612-86-3/10 od dana 17.09.2010. godine; (Odjeljenje u Bijeljini);
 • 07.023/612-35-3/10 od dana 18.05.2011. godine; (Odjeljenje u Novom Gradu);

Dozvole za izvođenje studijskih programa u prvom ciklusu broj:
 • 07.023/602-6968/09 od dana 27.11.2009. godine; (Fakultet filoloških nauka-Ruski jezik);
 • 07.023/612-3/2013-3 od dana 16.9.2013 godine; (Fakultet informacionih tehnologija-inovirani studijski program Nastavnička informatika);
 • 07.023/612-3-2/13 od dana 08.10.2013. godine; (Fakultet filoloških nauka – Nastavno-prevodilački studijski program ruskog jezika);
 • 07.023/612-4-2/13 od dana 27.06.2013. godine; (Saobraćani fakultet- Drumski saobraćaj i transport);
 • 07.050/612-197-2-1/15 od dana 28.09.2016. godine; (Fakultet informacionih tehnologija Računarska multimedija i grafika );
 • 07.050/612-7-2-1/18 od dana 17.08.2018. godine (Fakultet informacionih tehnologija – Inženjering informacionih tehnologija sa usmjerenjima Programiranje i softversko inženjerstvo i Računarska bezbjednost i zaštita informacija);

Dozvole za izvođenje studijskih programa u drugom ciklusu studija broj:
 • 07.023/612-193-6/11 od dana 20.12.2011. godine; (Fakultet informacionih tehnologija);
 • 07.023/612-193-5/11 od 13.12.2011. godine; (Fakultet poslovne ekonomije)
 • 07.023/612-193-7/11 od dana 30.12.2011. godine; (Fakultet pravnih nauka);
 • 07.050/612-195-3/13 od 16.10.2014. godine; (Fakultet sportskih nauka);
 • 07.023/612-1-3-4/13 od dana 17.03.2014. godine; (Fakultet zdravstvenih nauka);
 • 07.050/612-195-5/13 od 26.01.2015. godine; (Fakultet zdravstvenih nauka);
 • 07.05/612-200-2/15 od 29.09.2015. godine; (Fakultet filoloških nauka);
 • 19.040/612-192-8/19 od 13.8.2020. godine; (Saobraćajni fakultet);
 • 19.040/612-192-9/19 od 13.8.2020. godine; (Saobraćajni fakultet);

Dozvole za izvođenje trećeg ciklusa studija broj:
 • 07.05/612-191-5-4-1/15 od 23.10.2015. godine; (Fakultet informacionih tehnologija);
 • 07.050/612-158-5/15 od 28.12.2016. godine; (Fakultet poslovne ekonomije);
 • 19/6-040/612-12/18 od 17.9.2019. godine (Fakultet filoloških nauka);

Dozvole za rad / licence za izvođenje studijskih programa izdate od strane Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske predstavljaju istovremeno početnu akreditaciju, shodno Zakonu o visokom obrazovanju Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske broj 73/10, član 26, stav 4).


Univerzitet je osnovan 2005. godine i upisan je kao visokoškolska ustanova u sudskom registru Osnovnog suda u Banjoj Luci pod brojem: U/I 4847/05.


Panevropski univerzitet »APEIRON« je upisan u Registar visokoškolskih ustanova pod brojem 11/I rješenjem Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske. Visokoškolske ustanove upisane u Registar visokoškolskih ustanova imaju početnu akreditaciju (Službeni glasnik Republike Srpske broj 73/10, član 26, stav 5).


Spisak licenciranih visokoškolskih ustanova i studijskih programa dostupan je na Interent stranici Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske na linku: http://www.vladars.net/