Menadžment bankarstva, finansija i trgovine

Menadžment bankarstva, finansija i trgovine
Starts from:May 2, 2021
Campus Location

Course Feature
Class Description

AKADEMSKA ZVANJA

a/ Bachelor stepen prvog ciklusa u trajanju od 3 godine (6 semestara) – 180 ECTS

  • Diplomirani ekonomista – 180 ECTS (Studijski program: Menadžment bankarstva, finansija i trgovine)

b/ Studije prvog ciklusa u trajanju od 4 godine (8 semestara) – 240 ECTS

  • Diplomirani ekonomista – 240 ECTS

c/ Master studije drugog ciklusa u trajanju od jedne do dvije godine (2-4 semestra) – 300 ECTS (sa odbranom magistarskog rada)

  • Master ekonomije – 300 ECTS












DEKAN FAKULTETA POSLOVNE EKONOMIJE
  • Mirjana Landika

    (Dekan Fakulteta poslovne ekonomije)

    Landika Mirjana, vanredni profesor (13. decembar 1974, Gradiška). Na Ekonomskom fakultetu u Brčkom diplomirala je 2005. godine, na Ekonomskom fakultetu u Banjoj Luci magistrirala 2006. odbranom rada Kvantitativni modeli u funkciji programiranja parameta...