Menadžment u zdravstvu

Menadžment u zdravstvu
Starts from:April 28, 2023
Campus Location

Course Feature
Class Description

AKADEMSKA ZVANJA

a/ Bachelor stepen prvog ciklusa u trajanju od 3 godine (6 semestara) – 180 ECTS

  • Diplomirani menadžer zdravstvene zaštite – 180 ECTS

b/ Studije prvog ciklusa u trajanju od 4 godine (8 semestara) – 240 ECTS

  • Diplomirani menadžer zdravstvene zaštite – 240 ECTS

c/ Akademske master studije drugog ciklusa u trajanju od jedne do dvije godine (2-4 semestra) – 300 ECTS (sa odbranom master rada)

  • Master menadžmenta u zdravstvu i menadžmenta zdravstvene zaštite – 300 ECTS
DEKAN FAKULTETA ZDRVASTVENIH NAUKA
  • Ljiljana Stojanović Bjelić

    (Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka)

    Rođena je u Banjoj Luci, gdje je završila osnovnu i srednju školu, kao i Tehnološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci. Magistrirala je 2008. god. na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu prosječnom ocjenom 10,00, a doktorsku disertac...