CENTAR ZA IZDAVAČKU DJELATNOST

Čini jednu od osnovih funkcija Panevropskog Univerziteta „Apeiron“. Obezbjeđuje logističko-dokumentaciono-pravnu podršku u pripremi za štampu svih izdanja Panevropskog Univerziteta „Apeiron“ (udžbenika i stručnih odnsno naučnih knjiga koje se objavljuju na Panevropskom Univerzitetu „Apeiron“) u okviru registracionih licenci Univerziteta kao izdavačke kuće što uključuju i obradu i pribavljanje ISBN i ISSN kodova, te djelatnosti štampanja i umnožavanja knjiga i drugih publikacija u digitalnoj štampariji Univerziteta.

Centar obuhvata:

 •  Publicističko izdavaštvo, tj. saradnja sa Narodnom i univerzitetskom bibliotekon Republike Srpske na ISBN i CIP katalogizaciju i standardizaciji svih naših izdanja.
 •  Novinsko izdavaštvo , tj. saradnja sa Nacionalnom i univerzitetskom bibliotekom Bosne i Hercegovine na ISSN katalogizaciji i standardizaciji univerzitetskog časopisa i drugih serijskih izdanja.
 •  Knjižara
 •  Digitalna štamparija

Osnovne djelatnosti:

 •  Izdavanje knjiga, brošura, muzičkih knjiga i drugih publikacija
 •  Izdavanje časopisa i sličnih periodičnih izdanja (stručnog karaktera)
 •  Izdavanje zvučnih zapisa (autorizovanih predavanja i lektorskih vježbi)
 •  Pripremne djelatnosti u vezi sa štampanjem
 •  Umnožavanje (reprodukcija) zvučnih zapisa
 •  Umnožavanje (reprodukcija) video-zapisa (autorizovanih predavanja)
 •  Umnožavanje (reprodukcija) računarskih zapisa
 •  Prodaja knjiga i drugih publikacija

Stručni tim centra:

 •  Prof. dr Aleksandra Vidović - doktor nauka iz ekonomije
 •  Helena Savanović - ekonomski tehničar
 •  Nela Čalić - dipl. politikolog za međunarodne odnose