• Centar za izdavačku djelatnost

  Čini jednu od osnovih funkcija Panevropskog Univerziteta „Apeiron“. Obezbjeđuje logističko-dokumentaciono-pravnu podršku u pripremi za štampu svih izdanja Panevropskog Univerziteta „Apeiron“ (udžbenika i stručnih odnsno naučnih knjiga koje se objavljuju na Panevropskom Univerzitetu „Apeiron“) u okviru registracionih licenci Univerziteta kao izdavačke kuće što uključuju i obradu i pribavljanje ISBN i ISSN kodova, te djelatnosti štampanja i umnožavanja knjiga i drugih publikacija u digitalnoj štampariji Univerziteta.
  Centar obuhvata:
  • * Publicističko izdavaštvo, tj. saradnja sa Narodnom i univerzitetskom bibliotekon Republike Srpske na ISBN i CIP katalogizaciju i standardizaciji svih naših izdanja.
  • *Novinsko izdavaštvo , tj. saradnja sa Nacionalnom i univerzitetskom bibliotekom Bosne i Hercegovine na ISSN katalogizaciji i standardizaciji univerzitetskog časopisa i drugih serijskih izdanja.
  • *Knjižara
  • *Digitalna štamparija

  Osnovne djelatnosti:
  • *Izdavanje knjiga, brošura, muzičkih knjiga i drugih publikacija
  • *Izdavanje časopisa i sličnih periodičnih izdanja (stručnog karaktera)
  • *Izdavanje zvučnih zapisa (autorizovanih predavanja i lektorskih vježbi)
  • *Pripremne djelatnosti u vezi sa štampanjem
  • *Umnožavanje (reprodukcija) zvučnih zapisa
  • *Umnožavanje (reprodukcija) video-zapisa (autorizovanih predavanja)
  • *Umnožavanje (reprodukcija) računarskih zapisa
  • *Prodaja knjiga i drugih publikacija

  Stručni tim centra:
  • Urednik: doc. dr Aleksandra Vidović
  • Odgovorno lice izdavača: Darko Uremović
  • Sretka Bojića, grafički dizajn
  • Goran Aleksić, student fakulteta poslovne ekonomije