FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA

"Tvoj projekat za budućnost"

NAUČNE OBLASTI I MATIČNOST

Fakultet informacionih tehnologija je matičan u osnovnim naučnim oblastima kompjuterskih nauka (osnove programiranja, teorija algoritama, arhitektura i organizacija računarskih sistema, operativni sistemi, mrežno računarstvo, programski jezici, softverski inženjering – modeliranje, analiza i dizajn softvera, softverski menadžment, interakcija čovjek-računar, grafi ka i vizuelizacija, vještačka inteligencija, menadžment informacijama - teorija i praksa baza podataka, relacione i distribuirane baze podataka, pravni, etički i profesionalni aspekti računarstva), oblasti informacionih tehnologija (sigurnost i obezbjeđenje informacija, platformske tehnologije, administracija i održavanje IT sistema, tehnička podrška), oblasti informacionih sistema (sistem-analiza i logički dizajn IS, projektovanje informacionih sistema, implementacija informacionih sistema, održavanje informacionih sistema, razvoj specifičnih tipova IS, distribuirani sistemi), oblasti kompjuterskog inženjeringa (inženjering računarskih sistema, umrežavanje i telekomunikacije) i u sporednim naučnim oblastima koje se takođe izučavaju na Fakultetu, a koje su osnova interdisciplinarnog pristupa: (matematička analiza, diskretne matematičke strukture, teorija algoritama, vjerovatnoća i statistika, numerički metodi i operaciona istraživanja, opšta teorija sistema, teorija organizacije, teorija odlučivanja, teorija informacija, projektni menadžment, pedagoška informatika, kriptografi ja, E-poslovanje, upravljanje promjenama, međuljudski odnosi i vještina komuniciranja.TIP STUDIJA

Studije drugog ciklusa su individualne studije, dizajnirane po mjeri studenta, koje se izvode sistemom ličnog mentorstva, vođenjem instruktivne i konsultativne nastave i vježbi te organizovanjem naučno-istraživačkih projekata studenata.Studije drugog ciklusa su organizovane u trajanju od:

  • dvije godine, kao četvorosemestralne studije, koje se vrednuju sa 120 ECTS kredit-bodova (za studente koji imaju završen trogodišnji nivo prvog ciklusa studija sa ulaznim nivoom od 180 ECTS kredit-bodova);
  • jedne godine, kao dvosemestralne studije, koje se vrednuju sa minimalno 60 ECTS kredit-bodova (za studente koji imaju završen četvorogodišnji nivo prvog ciklusa studija sa ulaznim nivoom od 240 ECTS kredit-bodova);

Tako da u zbiru sa prvim ciklusom ukupno akumulirani kredit-bodovi, nakon završenog studija drugog ciklusa, iznose 300 ECTS bodova.

PRISTUP STUDIJU DRUGOG CIKLUSA

Na studij drugog ciklusa može se upisati lice koje ima završen studij prvog ciklusa u trogodišnjem ili četvorogodišnjem trajanju.U zavisnosti od naučne oblasti studija prvog ciklusa, koji je kandidat završio, moguće su tri opcije prilikom upisa na studij drugog ciklusa:

  • Ukoliko je studij prvog ciklusa u oblasti matičnosti upisanog studija drugog ciklusa, kandidat se upisuje bez dodatnih pedagoških obaveza.
  • Ukoliko je studij prvog ciklusa djelimično matičan sa naučnim oblastima matičnosti upisanog studija drugog ciklusa, kandidatu se određuje diferencijalni program kojim se nadoknađuju nedostajuće kompetencije. Sadržaj diferencijalnog programa određuje Komisija za priznavanje ispita i vrednovanje studijskih programa.Diferencijalni program ne može da bude veći od 60 ECTS bodova.
  • Ukoliko studij prvog ciklusa nije matičan sa naučnim oblastima matičnosti upisanog studija drugog ciklusa, mogućnosti upisa kandidata zavise od specifičnosti osnovnog naučnog područja studijskog programa. Mogu se upisati studenti koji imaju završen prvi ciklus studija u oblasti “prirodnih nauka” i “inženjerstva i tehnologije”, uz uslov da upišu dvogodišnji master studij u kojem je prva godina ustvari četvrta godina studija prvog ciklusa.
STUDIJSKI PROGRAMI - MASTER STUDIJE
BIT ALIJANSA – Ugovor o saradnji

Naše studijske programe i rezultate koje postižemo u oblasti IT obrazovanja prepoznala je Bit Alijansa, vodeća krovna organizacija BiH softverske industrije, sa kojom smo potpisali Ugovor o saradnji. Bit Alijansa je udruženje najvećih softverskih kompanija sa više od 1800 zaposlenih. Osnovni cilj Alijanse je razvijati mnogobrojne mogućnosti na tržištu softverske industrije, stvarajući pozitivno poslovno okruženje za dalji rast BiH IT industrije. Jedna od temeljnih misija Bit Alijanse jeste razvoj snažnih odnosa s obrazovnim institucijama s ciljem poboljšanja obrazovnih programa za IT i pružanju više mogućnosti za učenje. Potpisani ugovor se odnosi na 3 segmenta saradnje:

  1. BITA4students predavanja IT stručnjaka
  2. CoderDojo škola programiranja
  3. Prilagodba Apeiron nastavnog plana i programa prema potrebama softverske industrije
Poslovna informatika- inženjering informacionih tehnologija

Trajanje studija:
► Master studije drugog ciklusa u trajanju od jedne do dvije godine (2-4 semestra) – 300 ECTS (sa odbranom magistarskog rada)

Akademska zvanja:
► Master računarstva i informatike - 300 ECTS
► Master računarstva i informatike - 300 ECTS

Oblasti:
Projektovanje i razvoj informacionih sistema, Menadžment inf. sistema javne uprave, Administracija i menadžment računarskih mreža, Softverski inženjering, Elektronsko poslovanje, Računarska grafika i dizajn, WEB programiranje i dizajn, Upravljanje informacijama, Menadžment bezbjednosti IS - kripto & cyber zaštita, Arhitektura, organizacija i održavanje računarskih sistema, Ekspertni sistemi,...

PROČITAJ VIŠE...

NOVOSTI