FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA

"Tvoj projekat za budućnost"

NAUČNE OBLASTI I MATIČNOST

Fakultet informacionih tehnologija je matičan u osnovnim naučnim oblastima kompjuterskih nauka (osnove programiranja, teorija algoritama, arhitektura i organizacija računarskih sistema, operativni sistemi, mrežno računarstvo, programski jezici, softverski inženjering – modeliranje, analiza i dizajn softvera, softverski menadžment, interakcija čovjek-računar, grafi ka i vizuelizacija, vještačka inteligencija, menadžment informacijama - teorija i praksa baza podataka, relacione i distribuirane baze podataka, pravni, etički i profesionalni aspekti računarstva), oblasti informacionih tehnologija (sigurnost i obezbjeđenje informacija, platformske tehnologije, administracija i održavanje IT sistema, tehnička podrška), oblasti informacionih sistema (sistem-analiza i logički dizajn IS, projektovanje informacionih sistema, implementacija informacionih sistema, održavanje informacionih sistema, razvoj specifičnih tipova IS, distribuirani sistemi), oblasti kompjuterskog inženjeringa (inženjering računarskih sistema, umrežavanje i telekomunikacije) i u sporednim naučnim oblastima koje se takođe izučavaju na Fakultetu, a koje su osnova interdisciplinarnog pristupa: (matematička analiza, diskretne matematičke strukture, teorija algoritama, vjerovatnoća i statistika, numerički metodi i operaciona istraživanja, opšta teorija sistema, teorija organizacije, teorija odlučivanja, teorija informacija, projektni menadžment, pedagoška informatika, kriptografi ja, E-poslovanje, upravljanje promjenama, međuljudski odnosi i vještina komuniciranja.


BIT ALIJANSA – Ugovor o saradnji

Naše studijske programe i rezultate koje postižemo u oblasti IT obrazovanja prepoznala je Bit Alijansa, vodeća krovna organizacija BiH softverske industrije, sa kojom smo potpisali Ugovor o saradnji. Bit Alijansa je udruženje najvećih softverskih kompanija sa više od 1800 zaposlenih. Osnovni cilj Alijanse je razvijati mnogobrojne mogućnosti na tržištu softverske industrije, stvarajući pozitivno poslovno okruženje za dalji rast BiH IT industrije. Jedna od temeljnih misija Bit Alijanse jeste razvoj snažnih odnosa s obrazovnim institucijama s ciljem poboljšanja obrazovnih programa za IT i pružanju više mogućnosti za učenje. Potpisani ugovor se odnosi na 3 segmenta saradnje:

  1. BITA4students predavanja IT stručnjaka
  2. CoderDojo škola programiranja
  3. Prilagodba Apeiron nastavnog plana i programa prema potrebama softverske industrije
STUDIJSKI PROGRAMI - MASTER STUDIJE
Poslovna informatika- inženjering informacionih tehnologija

Trajanje studija:
► Master studije drugog ciklusa u trajanju od jedne do dvije godine (2-4 semestra) – 300 ECTS (sa odbranom magistarskog rada)

Akademska zvanja:
► Master računarstva i informatike - 300 ECTS
► Master računarstva i informatike - 300 ECTS (Specijalista u oblasti užeg usmjerenja/specijalizacije)

Oblasti:
Projektovanje i razvoj informacionih sistema, Menadžment inf. sistema javne uprave, Administracija i menadžment računarskih mreža, Softverski inženjering, Elektronsko poslovanje, Računarska grafika i dizajn, WEB programiranje i dizajn, Upravljanje informacijama, Menadžment bezbjednosti IS - kripto & cyber zaštita, Arhitektura, organizacija i održavanje računarskih sistema, Ekspertni sistemi,...

NOVOSTI

Preuzmi brucoški vodič za akademsku 2021/22

Odaberi svoje zanimanje za budućnost.

Jezici