Studijski programi FZN

STUDIJSKI PROGRAMI - STUDIJ PRVOG CIKLUSA

Sestrinstvo

AKADEMSKA ZVANJA a/ Bachelor stepen prvog ciklusa u trajanju od 3 godine (6 semestara) – 180 ECTS Diplomirani medicinar (sestra) zdravstvene njege - 180 ECTS b/ Studije prvog ciklusa u trajanju od 4 godine (8 semestara) – 240 ECTS –…
  • Duration 6 semestara (3 godine) / 8 semestara (4 godine)
  • Starts From October 29, 2020

Menadžment u zdravstvu

AKADEMSKA ZVANJA a/ Bachelor stepen prvog ciklusa u trajanju od 3 godine (6 semestara) – 180 ECTS Diplomirani menadžer zdravstvene zaštite - 180 ECTS b/ Studije prvog ciklusa u trajanju od 4 godine (8 semestara) – 240 ECTS – sa…
  • Duration 6 semestara (3 godine) / 8 semestara (4 godine)
  • Starts From November 9, 2020

Fizioterapija i radna terapija

AKADEMSKA ZVANJA a/ Bachelor stepen prvog ciklusa u trajanju od 3 godine (6 semestara) – 180 ECTS Diplomirani medicinar - fizioterapeut - 180 ECTS b/ Studije prvog ciklusa u trajanju od 4 godine (8 semestara) – 240 ECTS – sa…
  • Duration 6 semestara (3 godine) / 8 semestara (4 godine)
  • Starts From November 9, 2020

Sanitarni inženjering

AKADEMSKA ZVANJA a/ Bachelor stepen prvog ciklusa u trajanju od 3 godine (6 semestara) – 180 ECTS Diplomirani sanitarni inženjer - 180 ECTS b/ Studije prvog ciklusa u trajanju od 4 godine (8 semestara) – 240 ECTS – sa ili…
  • Duration 6 semestara (3 godine) / 8 semestara (4 godine)
  • Starts From November 9, 2020

Laboratorijsko-medicinski inženjering

AKADEMSKA ZVANJA a/ Bachelor stepen prvog ciklusa u trajanju od 3 godine (6 semestara) – 180 ECTS Diplomirani medicinsko-laboratorijski inženjer - 180 ECTS b/ Studije prvog ciklusa u trajanju od 4 godine (8 semestara) – 240 ECTS – sa ili…
  • Duration 6 semestara (3 godine) / 8 semestara (4 godine)
  • Starts From November 9, 2020