Studijski programi FZN

STUDIJSKI PROGRAMI - STUDIJ PRVOG CIKLUSA

Sestrinstvo

AKADEMSKA ZVANJA a/ Bachelor stepen prvog ciklusa u trajanju od 3 godine (6 semestara) – 180 ECTS Diplomirani medicinar/sestra zdravstvene njege – 180 ECTS b/ Studije prvog ciklusa u trajanju od 4 godine (8 semestara) – 240 ECTS Diplomirani medicinar/sestra…
 • Duration 6 semestara (3 godine) / 8 semestara (4 godine)
 • Starts From October 7, 2021

Menadžment u zdravstvu

AKADEMSKA ZVANJA a/ Bachelor stepen prvog ciklusa u trajanju od 3 godine (6 semestara) – 180 ECTS Diplomirani menadžer zdravstvene zaštite - 180 ECTS b/ Studije prvog ciklusa u trajanju od 4 godine (8 semestara) – 240 ECTS Diplomirani menadžer…
 • Duration 6 semestara (3 godine) / 8 semestara (4 godine)
 • Starts From April 28, 2023

Fizioterapija

AKADEMSKA ZVANJA a/ Bachelor stepen prvog ciklusa u trajanju od 3 godine (6 semestara) – 180 ECTS Diplomirani fizioterapeut – 180 ECTS b/ Studije prvog ciklusa u trajanju od 4 godine (8 semestara) – 240 ECTS Diplomirani fizioterapeut – 240…
 • Duration 6 semestara (3 godine) / 8 semestara (4 godine)
 • Starts From January 19, 2024

Sanitarni inženjering

AKADEMSKA ZVANJA a/ Bachelor stepen prvog ciklusa u trajanju od 3 godine (6 semestara) – 180 ECTS Diplomirani sanitarni inženjer - 180 ECTS b/ Studije prvog ciklusa u trajanju od 4 godine (8 semestara) – 240 ECTS Diplomirani sanitarni inženjer…
 • Duration 6 semestara (3 godine) / 8 semestara (4 godine)
 • Starts From January 28, 2024

Laboratorijsko-medicinski inženjering

AKADEMSKA ZVANJA a/ Bachelor stepen prvog ciklusa u trajanju od 3 godine (6 semestara) – 180 ECTS Diplomirani medicinsko-laboratorijski inženjer - 180 ECTS b/ Studije prvog ciklusa u trajanju od 4 godine (8 semestara) – 240 ECTS Diplomirani medicinsko-laboratorijski inženjer…
 • Duration 6 semestara (3 godine) / 8 semestara (4 godine)
 • Starts From November 9, 2020

Sestrinstvo

AKADEMSKA ZVANJA Master studije drugog ciklusa u trajanju od jedne godine (završene 4 godine osnovnih studija prvog ciklusa) Master studije drugog ciklusa u trajanju od dvije godine (završene 3 godine osnovnih studija prvog ciklusa) Master zdravstvene njege - 300 ECTS…
 • Duration 2 semestra (1 godina) / 4 semestra (2 godine)
 • Starts From November 9, 2020

Menadžment u zdravstvu

AKADEMSKA ZVANJA Master studije drugog ciklusa u trajanju od jedne godine (završene 4 godine osnovnih studija prvog ciklusa) Master studije drugog ciklusa u trajanju od dvije godine (završene 3 godine osnovnih studija prvog ciklusa) Master menadžmenta u zdravstvu i menadžmenta…
 • Duration 2 semestra (1 godina) / 4 semestra (2 godine)
 • Starts From November 9, 2020

Sanitarni inženjering

AKADEMSKA ZVANJA Master studije drugog ciklusa u trajanju od jedne godine (završene 4 godine osnovnih studija prvog ciklusa) Master studije drugog ciklusa u trajanju od dvije godine (završene 3 godine osnovnih studija prvog ciklusa) Master sanitarnog inženjerstva- 300 ECTS Master…
 • Duration 2 semestra (1 godina) / 4 semestra (2 godine)
 • Starts From November 9, 2020
Latinica English Ћирилица