Sanitarni inženjering

Sanitarni inženjering
Starts from:November 9, 2020
Campus Location

Course Feature
Class Description

AKADEMSKA ZVANJA

Master studije drugog ciklusa u trajanju od jedne godine (završene 4 godine osnovnih studija prvog ciklusa)

Master studije drugog ciklusa u trajanju od dvije godine (završene 3 godine osnovnih studija prvog ciklusa)

  • Master sanitarnog inženjerstva- 300 ECTS
  • Master sanitarnog inženjerstva- 300 ECTS (Specijalista u oblasti užeg usmjerenja/specijalizacije)


DEKAN FAKULTETA ZDRAVSTVENIH NAUKA
  • Ljiljana Stojanović Bjelić

    (Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka)

    Rođena je u Banjoj Luci, gdje je završila osnovnu i srednju školu, kao i Tehnološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci. Magistrirala je 2008. god. na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu prosječnom ocjenom 10,00, a doktorsku disertac...