Menadžment javne uprave

Menadžment javne uprave
Starts from:March 15, 2024
Campus Location

Course Feature
Class Description

AKADEMSKA ZVANJA

a/ Bachelor stepen prvog ciklusa u trajanju od 3 godine (6 semestara) – 180 ECTS

  • Diplomirani ekonomista – menadžer javne uprave – 180 ECTS (Studijski program: Menadžment javne uprave)

b/ Studije prvog ciklusa u trajanju od 4 godine (8 semestara) – 240 ECTS

  • Diplomirani ekonomista – menadžer javne uprave – 240 ECTS












DEKAN FAKULTETA POSLOVNE EKONOMIJE
  • Mirjana Landika

    (Dekan Fakulteta poslovne ekonomije)

    Landika Mirjana, vanredni profesor (13. decembar 1974, Gradiška). Na Ekonomskom fakultetu u Brčkom diplomirala je 2005. godine, na Ekonomskom fakultetu u Banjoj Luci magistrirala 2006. odbranom rada Kvantitativni modeli u funkciji programiranja parameta...