Menadžment javne uprave

Menadžment javne uprave
Starts from:November 9, 2020
Campus Location

Course Feature
Class Description

AKADEMSKA ZVANJA

a/ Bachelor stepen prvog ciklusa u trajanju od 3 godine (6 semestara) – 180 ECTS

  • Diplomirani ekonomista – menadžer javne uprave – 180 ECTS (Studijski program: Menadžment javne uprave)

b/ Studije prvog ciklusa u trajanju od 4 godine (8 semestara) – 240 ECTS – sa ili bez užeg usmjerenja/lističkog stepena

  • Diplomirani ekonomista – menadžer javne uprave – 240 ECTS (Specijalista u oblasti užeg usmjerenja)
DEKAN FAKULTETA POSLOVNE EKONOMIJE
  • Sanel Jakupović

    (Dekan Fakulteta poslovne ekonomije)

    Rođen je 06.05.1975. godine u Prijedoru. Osnovni studij završio je na Mašinskom fakultetu u Zenici Univerziteta u Sarajevu, magistarski studij na Fakultetu poslovne ekonomije univerziteta Apeiron na kojem je odbranio i doktorsku disertaciju pod nazivom...

Jezici