Saobraćajni fakultet

"Tvoj najsigurniji put do cilja"

NAUČNE OBLASTI I MATIČNOST

Savladavanjem studijskog programa student stiče temeljno poznavanje i razumjevanje inženjerskih disciplina u saobraćajnoj i transportnoj struci, kao i sposobnost rješavanja konkretnih problema uz upotrebu naučnih metoda i postupaka. Obzirom na interdisciplinarni karakter studijskog programa posebno je važna sposobnost povezivanja osnovnih znanja iz različitih oblasti i njihova primjena. Diplomirani studenti sposobni su da na odgovarajući način napišu i predstave rezultate svog rada. Kompetentnost svršenih studenata u studijskom programu «Saobraćaj i transport», odnosno «Inženjera saobraćaja», ogleda se i u sposobnost i spremnosti za samostalan rad

STUDIJSKI PROGRAMI - OSNOVNE STUDIJE
DRUMSKI SAOBRAĆAJ I TRANSPORT

Trajanje studija:
► Bachelor stepen prvog ciklusa u trajanju od 3 godine (6 semestara)
► Studije prvog ciklusa u trajanju od 4 godine (8 semestara)

Akademska zvanja:
► Diplomirani inženjer saobraćaja - 180 ECTS
► Diplomirani inženjer saobraćaja - 240 ECTS

Oblast:
Drumski saobraćaj i transport

Opis:
Studijski program Drumski saobraćaj i transport korespondira zahtjevima iz prakse, obzirom da saobraćajni inženjeri moraju da raspolažu sa širokom lepezom znanja iz različitih oblasti...

PROČITAJ VIŠE...

ŠKOLARINA

KM 2980 / 5 ili 10 rata

  POPUSTI

 • 20% popusta za brucoše
 • ✓ 20% za studente koji uplate cjelokupan iznos školarine trogodisnjeg studija:
 • ✓ Školarina za trogodišnji studij: 8940 KM
 • ✓ Popust 20%: 1788 KM
 • ✓ Iznos školarine: 7152 KM
 • OSTALI POPUSTI

 • ✓ 10% za studente sa odličnim uspjehom u srednoj školi - 298 KM
 • ✓ 5% za studente koji uplate cjelokupnu cijenu školarine - 149 KM
 • ✓ 5% za studente čiji članovi uže porodice već studiraju na ovom univerzitetu - 149 KM

  POGODNOSTI

 • ✓ 10000 sati snimljenih predavanja u LMS sistemu učenja na daljinu
 • ✓ Forumi u okviru LMS sistema učenja na daljinu
 • ✓ Office 365 Microsoft cloud mejl i ostali servisi
 • ✓ e-Konsultacije u sistemu MS Teams
 • ✓ e-Biblioteka sa pristupom sadržajima elektronskih udžbenika
 • ✓ Resursi u okviru univerzitetskog Centra za vođenje karijere studenata
 • ✓ Multidisciplinarni studij sa širokom ponudom izbornih predmeta
 • ✓ Kvalitetna praksa u najboljim kompanijama
 • ✓ Diploma Panevropskog univerziteta je uspješno pozicionirana na domaćem, ali i na tržištu rada u regionu i inostranstvu
Kontaktiraj nas

NOVOSTI