Upis

Termini i kriterijumi upisa

 • Prvi upisni termin: majsko/junski
 • Drugi upisni termin: septembarski

Konkurs za upis se objavljuje u vodećim dnevnim listovima u BiH/RS, kao i preko ostalih elektronskih informativnih medija.
U prvu godinu akademskih studija može se upisati lice koje ima završeno četvorogodišnje srednje obrazovanje u entitetima BiH i disktriktu Brčko ili ekvivalentno obrazovanje u inostranstvu. Univerzitet upisuje i strane državljane.
Studenti koji imaju diplomu više škole ili fakulteta ili studenti koji su stepenovali stečeno obrazovanje, mogu da produže školovanje na trećoj ili četvrtoj godini fakulteta na studijskim programima koji su organizovani na Panevropskom univerzitetu “APEIRON”, ukoliko su studijski programi matični i međusobno podudarni. Informacije o propisanoj dokumentaciji i bližim uslovima za upis mogu da se preuzmu na internet stranici ili u Studentskoj službi Univerziteta.

Dokumenti potrebni za upis

 1. Četiri svjedočanstva srednje škole (Original ili ovjerena kopija)
 2. Diploma o završnom ispitu (Original ili ovjerena kopija)
 3. Rodni list (Original ili ovjerena kopija)
 4. Kopija lične karte
 5. Dvije fotografije
 6. Uplatnica prve rate ili ukupnog iznosa školarine
 7. Ugovor o studiranju

Dokumenti potrebni za prepis sa drugog fakulteta

 1. Rodni list
 2. Diploma SSS
 3. Svjedočanstva SSS ( I ,II, III i IV razred )
 4. Kopija lične karte
 5. Dvije fotografije
 6. Prepis ocjena sa fakulteta na kojem je studirao
 7. Uvjerenje o statusu studenta
 8. Molba za nastavak studija i priznavanje ispita
 9. Ovjeren nastavni plan i program

Dokumenti potrebni za upis studenata sa završenom višom školom

 1. Rodni list
 2. Diploma SSS
 3. Diploma više škole
 4. Uvjerenje o položenim ispitima
 5. Kopija lične karte
 6. Dvije fotografije
 7. Molba za nastavak studija
 8. Ovjeren nastavni plan i program

Potreban upisni materijal

 1. Izjava o autorskim pravima
 2. Prijavni semestralni list
 3. Upisni list
 4. Ugovor o studiranju
 5. Prijavni list - preuzeti u studentskoj sljužbi

Napomena: Sav prethodno navedeni materijal se može preuzeti u Studentskoj službi Univerziteta.

NOVOSTI