KONKURS ZA SLANJE STUDENATA U LJUBLJANU NA VISOKU POSLOVNU ŠKOLU