BIOGRAFIJA

Rođena je 10.09.1953. godine. Diplomirala je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Samarkandu (SSSR), Ruski jezik i književnost, a postdiplomske studije završila je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Lenjingradu (Sankt-Peterburg). Na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu odbranila je doktorsku disertaciju na temu “Imenice koje označavaju delove tela čoveka: pragmatička analiza u srpskom i ruskom jeziku”. 2003. godine odbranila je doktorsku disertaciju na Međunarodnoj akademiji humanitarnih i prirodnih nauka (Novi Sad, Moskva) iz oblasti komunikologije pod naslovom “Kulturološka i komunikološka predstava sveta na primerima komparacije”. Specijalizacije: 1986-1987.g. kao doktorand na specijalizaciji na Katedri za slavistiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Sankt-Peterburgu. 1987-1988.g. kao doktorand na specijalizaciji na Katedri za ruski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Kao docent bila je zaposlena na Katedri za ruski jezik i opštu lingvistiku Filološkog fakulteta Oškog univerziteta, kao lektor za ruski jezik na Katedri za ruski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i kao redovni profesor na Katedri za ruski jezik i književnost Filološkog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici. Od 2009.g dekan je Fakulteta filoloških nauka Panevropskog univerziteta. Objavila je11 knjiga (monografije i udžbenici) i preko 180 naučnih radova i rasprava. Učestvovala je na preko 100 međunarodnih naučnih skupova.

Jezici