BIOGRAFIJA

Katarina Držajić Laketić rođena je 31.12.1987. godine u Beogradu. Nakon Pete beogradske gimnazije, završava osnovne i master studije Anglistike na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde 2016. godine brani doktorsku disertaciju u oblasti književnosti sa temom "Jungovski motivi u romanima Džona Faulsa". Od 2014. godine radi u visokom obrazovanju, od 2015. na Univerzitetu Apeiron (2015.-2016. u zvanju lektora, 2016.-2021. kao docent i od 2021. kao vanredni profesor). Odgovorna je za predmete Engleski jezik I, II, III i IV na svim fakultetima, kao i Teorija književnosti na Fakultetu filoloških nauka. Radi kao prevodilac i lektor za naučne časopise koje izdaje Univerzitet, dok se godinama bavi i prevodilačkim radom u privredi. Autor je monografije pod naslovom "Jung i književnost: Arhetipski simboli u romanima Džona Faulsa", kao i više desetina naučnih i stručnih radova u oblasti književnosti, metodike nastave, savremenih tehnologija u prevodilaštvu i kulturoloških studija.