OBRAĆANJE REKTORA POVODOM POČETKA AKADEMSKE 2022/23. GODINE

U Banjoj Luci, dana 3.oktobra 2022.godine


GOVOR PROF.DR SANELA JAKUPOVIĆA, REKTORA PANEVROPSKOG UNIVERZITETA „APEIRON“ BANJA LUKA NA SVEČANOM PRVOM ČASU ZA BRUCOŠE NA POČETKU AKADEMSKE 2022/2023 GODINE


Poštovane kolegice i kolege studenti,

Dragi brucoši,

Dobrodošli na Panevropski univerzitet Apeiron sa sjedištem u Banjoj Luci i odjeljenjima u Novom Gradu i Bijeljini. Srdačan pozdrav upućujem uvaženim osnivačima univerziteta, direktoru doc.dr.Siniši Aleksiću i predsjedniku Upravnog odbora gospodinu Darku Uremoviću. Pozdrav upućujem i cijenjenim kolegama dekanima univerziteta koji se nalaze na podijumu, prodekanima, tehničkim sekretarima i cjelokupnom administativnom i radnom osoblju Panevropskog univerziteta Apeiron.


Poštovani studenti, u ime osnivača i rukovodstva univerziteta želim da iskreno zahvalim vama lično, kao i vašim roditeljima, na povjerenju koje ste hrabro i nedvojbeno iskazali u činu odluke o upisu studija na našoj renomiranoj ustanovi visokoškolskog obrazovanja - Panevropskom univerzitetu Apeiron.


Danas, ovdje - u velikom amfiteatru, otvaramo prvi nastavni čas u akademskoj 2022/2023 godini svečanim činom tradicionalnog okupljanja nove generacije studenata upisanih u 20 studijskih programa prvog ciklusa na 7 matičnih fakulteta Panevropskog univerziteta Apeiron – Fakultet poslovne ekonomije, Fakultet pravnih nauka, Fakultet informacionih tehnologija, Fakultet zdravstvenih nauka, Fakultet sportskih nauka, Saobraćajni fakultet i Fakultet filoloških nauka.


Ovim putem želimo predstaviti rukovodeće osobe naših fakulteta – vrijedne i posvećene dekane Panevropskog univerziteta Apeiron:

 1. Prof.dr Mirjana Landika, dekan(ica) Fakulteta poslovne ekonomije,
 2. Prof.dr. Vladimir Đurić, dekan Fakulteta pravnih nauka (dekan Đurić je zbog spriječenosti delegirao predstavnika fakulteta, uvaženog prof.dr Ljubinka Mitrovića),
 3. Prof.dr Branko Latinović, dekan Fakulteta informacionih tehnologija,
 4. Prof.dr Ljiljana Bijelić – Stojanović, dekan(ica) Fakulteta zdravstvenih nauka,
 5. Prof.dr Velibor Srdić, dekan Fakulteta sportskih nauka,
 6. Prof.dr Tomislav Vujnović, dekan Saobraćajnog fakulteta i
 7. Prof.dr Katarina Laketić-Držajić, dekan(ica) Fakulteta filoloških nauka (dekanica Držajić je zbog spriječenosti delegirala predstavnika fakulteta, uvaženu prof.dr Slavicu Lukić).

Zahvaljujemo prisutnim dekanima i želimo vam reći, drage kolege studenti, da su vrata dekana, njihovih zamjenika – prodekana, kao i tehničkih sekretara fakulteta svakodnevno otvorena za sva pitanja u vezi realizacije aktivnosti vašeg studija. Dodatno, za pitanja tehničke realizacije nastavnih aktivnosti u odjeljenjima univerziteta u Novom Gradu i Bijeljini zaduženi su rukovodioci tih odjeljenja.


U toku prvog ciklusa zimskog semestra, dakle u prvim nedeljama nastavne godine, u okviru savladavanja nastavnih jedinica iz predmeta Akademske vještine, bićete upoznati sa cjelokupnim radom gore spomenutih, ali i ostalih organizacionih jedinica i stručnih službi univerziteta, kao što su naprimjer Studentska služba, Centar za vođenje krijere, Biblioteka i čitaonica, Služa za IT podršku, i druge.


Ko smo mi, Panevropski univerzitet Apeiron? Ključne informacije o visokoškolskoj ustanovi Apeiron ste dobili zasigurno mnogo prije današnjeg dana, kada ste se razmatrali odluku o upisu studija. Dužan sam da kao rektor navedem neke od najvažnijih činjenica o Univerzitetu Apeiron, prema kojma se razlikujemo u stepenu kvaliteta od drugih univerziteta u Republici Srpskoj, ali i ostatku Bosne i Hercegovine i regionalnom okruženju Zapadnog Balkana:

 • Tradicija od 20 godina postojanja, kontinuiranog rasta i razvoja, te podizanja kvaliteta, što je rezultiralo akreditacijom ustanove,
 • Brojevi studenata i nastavnika su iznad prosjeka u odnosu na sve ostale privatne visokoškolske ustanove u Republici Srpskoj – preko 2.500 studenata aktivno u akademskoj godini, oko 200 nastavnika i saradnika,
 • Rangiranje kvaliteta: U Republici Srpskoj prvi od privatnih VŠU,
 • Aktivna međunarodna razmjena studenata i nastavnika – odlazna i dolazna u okviru EU programa ERASMUS+ i drugih programa, uključujući i programe Fakulteta filoloških nauka sa VŠU u Rusiji.
 • Najkvalitetnija ponuda izbornog programa u regionu: preko 20% izbornih predmeta u ponudi univerziteta,
 • Najkvalitetnija ponuda on-line nastavnih sadržaja i izvora učenja: u okviru DL platforme imamo preko 10.000 sati snimljenih video predavanja, MS teams platforma omogućila nastavu tokom pandemije,
 • Modularni način studiranja: Kombinovana nastava i konsultacije u režimu „in-class“ i „on-line“,
 • Unikatna struktura nastavnih ciklusa (američki model): 8 ciklusa nastave u dva semestra omogućuje postepeno savladavanje nastavnog programa, što omogućuje i dodatni broj termina ispitnih rokova u odnosu na nastavni model drugih VŠU u Republici Srpskoj i regiji,
 • Visok kvalitet ponude prakse za studente: Preko 50 državnih ustanova i privatnih kompanija iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine sarađuje sa Apeironom i prima studente na praksu,
 • Visok stepen priznatosti i nostrifikacija diploma Panevropskog univerziteta Apeiron u inostranstvu: što omogućuje aktivnu migraciju stručne, naučne i radne zajednice studenata i alumnista Apeirona,
 • Najniža cijena školarine u regiji: Usljed inflatornih skokova u 2022.godini nismo povećali cijenu školarine, što je prednost u odnosu na sve druge univerzitete u okruženju koji su povećali cijenu studiranja u prosjeku za 20%.

Poštovani brucoši, današnja svečanost se održava prvi put nakon dvije godine pauze usljed ograničenja koja su uzrokovana pandemijom korona virusa. I ovim putem se sa sjetom i dubokim pijetetom sjećamo svih naših studenata, članova akademske i radne zajednice univerziteta i svih naših najmilijih koji su bili žrtve pandemijske pošasti. Neka im je vječna slava i hvala.


Danas ozvaničavamo početak jednog novog doba u životu svakog od vas kolegica i kolega studenata. A, šta to u osnovi predstavlja značenje riječi student? Prema opštoj definiciji, riječ student potiče od od latinskog glagola studere: "stremiti (nečemu), interesovati se (za nešto)" i predstavlja osobu koja pohađa ustanovu višeg ili visokog obrazovanja, obično fakultet ili institut u okviru univerziteta, s ciljem sticanja višeg ili vrhunskog znanja u nekoj od oblasti nauke.


Zašto je važno studiranje i visoko obrazovanje? Obrazovanje nam daje svijest o životu oko nas, priprema nas za život, pomaže nam izgraditi mišljenja i pruža nam nove perspektive. Postoji mnogo prednosti obrazovanja koje nam ukazuju upravo na to koliko je ono bitno. Osim što nam pomaže u vlastitom razvijanju i unaprjeđivanju, pomaže nam da budemo srećniji, uspješniji i zadovoljniji sobom. Takođe, garantuje nam neku vrstu poštovanja od strane društva, daje nam stabilnost u ispunjavanju osnovnih životnih potreba. Pomaže nam da razvijemo karijeru i da ispunimo svoje snove, emancipuje nas i daje nam slobodu. Cilj visokog obrazovanja nije naučiti sve što se može naučiti samo o jednom predmetu, nego razviti sposobnost kritičkog razmišljanja i posmatranja svijeta, pripremiti mlade za budućnost i život koji ih čeka te naučiti ih kako se nositi s okolnostima u kojima se nađu.


Šta su očekivanja Panevropskog univerziteta Apeiron od vas, poštovani studenti ? Od vas očekujemo da budete duboko svjesni i odgovorni za svoju i budućnost svoje djece i budućih generacija. To ćete postizati svojim zalaganjem, trudom, radom i učenjem - savladavanjem nastavnih jedinica – gradiva iz nastavnog plana i programa gdje trebate uspješno usvajati predviđene kompetencije – znanja i vještine studijskog programa koji ste upisali.


Da li ćete i koliko prilikom studiranja biti uspješni? Taj odgovor zavisi u prvom redu od vas samih, drage kolegice i kolege brucoši, odnosno od prethodno navedenih postulata kojima je opisano značenje i ciljevi obrazovanja koje svaki student postavlja sam sebi kao svrhu i donosi odluku o intenzitetu svoga truda i posvećenosti u toku studiranja. S tim u vezi, iskustvo nam govori da će neki od vas biti manje uspješni, drugi će biti više uspješni, dok ćemo imati i izuzetno uspješne studente. Međutim, naglasio bih da je želja i namjera akademske i rukovodne zajednice Apeirona da izbjegavamo, prema našem mišljenju, pogrešno udomaćenu riječ „neuspjeh“ iz koje se izvodi pridjev imenice „neuspješan“ student. Želimo da se termin „neuspješan student“ zamjeni-supstituira sa kategorijom odnosno terminom „nedovoljno uspješan student“. Jer, shodno savremenim objašnjenjima koja izviru iz različitih naučnih disciplina – kao što su, u prvom redu, sociologija, filozofija, socijalna psihologija, pedagogija, ili opšta teorija sistema i upravljanja - i u ovom kontekstu primjene moglo bi se zaključiti da „stepen uspješnosti“ studiranja, naravno, zavisi od kompleksnih odnosa različitih faktora unutrašnje i vanjske okoline u sistemu studiranja za svaki pojedinačni slučaj, odnosno za svakog studenta ponaosob.


Prema tome, iz svega prethodno navedenog se može zaključiti da studenti u procesu studiranja prolaze različite stepene uspješnosti koji zasigurno imaju i različite smjerove i veličine, tako da će sa naše strane – profesora i rukovodstva Univerziteta Apeiron, svaki student biti tretiran kao pojedinačna „kompleksna“ individua prema kojoj ćemo, u skladu sa Zakonom i pozitivnim propisima, primjenjivati normirane i standardizovane metode personalizovanog rada i učenja.


Poštovani studenti, šta očekujemo od vas da bi se realizovao vaš studij i stepen uspješnosti označio kao zadovoljavajući ili izvrstan naveli smo u prethodnom izlaganju. Međutim, rekao bih da je to samo potreban uslov za upotpunjavanje kompletne misije studenta u široj društvenoj zajednici. Cijenimo da bi bilo nužno ostvariti i druge uslove koji bi se mogli označiti kao „dovoljni“ za ovu svrhu. U tom pogledu, od vas, dragi brucoči, očekujemo punu odgovornost u pogledu ponašanja i djelovanja - kako u sistemu Panevropskog univerziteta Apeiron, tako i u široj društvenoj zajednici - jer smatramo da su visokoškolske ustanove jednim dijelom i ustanove odgojnog tipa gdje bi trebalo usmjeravati mlade kolege da ispunjavaju svoju misiju u društvu.


Kolege studenti, od danas postajete zreliji ljudi samim činom sticanja statusa studenta, te se na tu činjenicu trebate navikavati i razvijati svijest o vašoj novoj ulozi u društvu. Misija i svrha studiranja nije dovoljna sama za sebe bez vaše mladalačke energije i poleta; Pozivam vas, molim i tražim da istražujete, pitate, polemišete sa profesorima i asistentima, kolegama studentima; molim vas da se uključujete u debate i dodatne obuke i instrukcije, radite na sebi i ulažete u sebe, sve sa ciljem sticanja novih kompetencija – znanja i vještina koji su prijeko potrebni današnjem društvu. Budite „tihi“ ali uporni buntovnici postojećih rješenja koja vidite kao problem i ne sputavajte vaše želje i aspiracije da takve stvari mijenjate na bolje.


Čuveni mostarski pjesnik Aleksa Šantić je za jednu savim drugačiju priliku napisao stihove poznate pjesme „Ostajte ovdje“. Cijenim da svako od nas ovdje prisutnih, a najprije vi drage mlade kolege brucoši, trebate se prisjetiti i ponovo pročitati stihove ove divne Šantićeve poezije kako bi dobili dodatnu snagu i smisao ispunjenja životne misije. U tom smislu, i ja kao rektor Univerziteta Apeiron vas pozivam da zajedno, ujedinjeni, hrabri i odlučni, ispunimo zavjet naših pokoljenja da živimo uspješno, kvalitetno, zadovoljno i srećno na našoj zemlji i djedovini i da zajedno radimo na ostvarivanju napretka naših gradova, sela, ulica i naših mikrokosmosa gdje možemo uticati na progres. U inostranstvo idite s ciljem i namjerom – evo, naprimjer, i putem naše ustanove u okviru studentskih razmjena - ali samo po nove ideje, tehnologije i iskustva, te bez obzira na dužine vaših boravaka vraćajte se u svoje zajednice i državu kako bi unijeli nove ideje i vrijednosti i učinili život vaše djece i svih ljudi boljim i kvalitetnijim!


Dozolite mi da pročitam prvi stih Šantića (Ostajte ovdje!), koji i danas, nakon više od jednog vijeka, savršeno preslikava naša razmišljanja i dileme:
„Sunce tuđeg neba, Neće vas grijat kô što ovo grije; Gorki su tamo zalogaji hljeba Gdje svoga nema i gdje brata nije.“
Dragi studenti, da li ste čuli sintagmu „Sanjajte svoje snove“? Vjerujem da je većina od vas barem jednom u životu na filmu, televiziji ili od prijatelja, roditelja, čula ovu rečenicu „sanjaj svoje snove“. Vjerujte, svjedočim i odgovorno tvrdim da se do uspjeha dolazi preko sanjanja i stalnog stremljenja ka ispunjavanju svojih snova. Jedan od živih primjera sam evo i ja ovdje, vjerujem i većina mojih kolega profesora ovdje u sali. Ali, san podrazumijeva sve ono prethodno izrečeno u mome obraćanju od kojih bih izdvojio nekoliko ključnih riječi: ciljevi, učenje, djelovanje, istraživanje, upornost, posvećenost i odlučnost. Bez ovih komponenata ni san ne može postati java i stvarnost. Imajte na umu ove ključne odrednice svakog uspjeha u životu, drage kolege. Prema tome, dragi brucoši, danas donesite čvrstu odluku da želite da uspijete u vašem putu studiranja i sticanja diplome akademskog programa na Panevropskom univerzitetu Apeiron. U toku svog studija, i pored svih poteškoća, uspona i padova, prisjetite se uvijek i iznova vašeg prvobitnog cilja i odluke – biti snažan, ne odustati i pobijediti! Samo takvi ćete biti spremni da se suočite sa stvarnošću.


Ne zaboravite s početka moga obraćanja snagu i kvalitet naše zajedničke ustanove, našeg Apeirona. Naš univerzitet Apeiron stoji na snažnoj armaturi izgrađenoj od brojnih stubova na kojima počiva ukupni kvalitet ustanove i usluga koje ona pruža. Neki od ključnih Apeironovih stubova kvaliteta su sadržani u 7 područja (7Qp – seven quality pillars):


Qp1) Kvalitet nastavnih planova i programa studijskih programa,


Qp2) Kvalitet akademskog odoblja (profesora i asistenata),


Qp3) Kvalitet organizacije i integrisanog upravljanja,


Qp4) Kvalitet naučno-istraživačkog rada i interncionalizacije,


Qp5) Kvalitet digitalizacije ustanove i procesa,


Qp6) Kvalitet saradnje sa privredom i praksom, i


Qp7) Kvalitet saradnje sa društvenom zajednicom i volonterske aktivnosti.Panevropski univerzitet Apeiron u 2023 godini obilježava 20-godišnjicu rada, značajan jubilej naše renomirane ustanove. Tim povodom apelujem da imate na umu da danas nosimo zajedničku štafetu Apeironovih generacija studenata, profesora, asistenata i radnika koji su dio sebe, svoj životni i radni vijek, ugradili u Apeiron, visokoškolsku ustanovu koja predstavlja poznati brend ne samo u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, nego i u širem regionu Zapadnog Balkana.


Kolegice i kolege, danas je veliki dan u vašem životu. Danas postajete članovi akademske zajednice koja je globalna. Ona nije samo Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, već svjetska, sa stotinama miliona članova. Ona je univerzalna i za nju važe ista pravila u cijelom svijetu. Od vas se očekuje da svoj akademski status opravdate u svim situacijama.


Za kraj bih citirao svjetskog, bezvremenog genijalca koji potiče s naših prostora, čuvenog i neprevaziđenog Nikolu Teslu koji je, između ostalog, izrekao genijalnu misao: „Od svih sila trenja (otpora), ona koja najviše usporava ljudski napredak je neznanje, ono što Buda naziva najveće zlo na svijetu“.


Drage kolege, dobro nam došli ! Želim vam srećno studiranje i studentski život.


Moja vrata kao rektora biće vam uvijek otvorena.


Srdačno vas pozdravljam.


***

Prof.dr Sanel JAKUPOVIĆ

Rektor Panevropskog univerziteta „APEIRON“ Banja Luka