Studijski programi SF

STUDIJSKI PROGRAMI - STUDIJ PRVOG CIKLUSA

Drumski saobraćaj i transport

DRUMSKI SAOBRAĆAJ I TRANSPORT :: AKADEMSKA ZVANJA a/ Bachelor stepen prvog ciklusa u trajanju od 3 godine (6 semestara) – 180 ECTS Diplomirani inženjer saobraćaja - 180 ECTS (Bachelor of Traffic Engineering - BTE) b/ Studije prvog ciklusa u trajanju…
  • Duration 6 semestara (3 godine) / 8 semestara (4 godine)
  • Starts From November 9, 2020

Saobraćaj i transport

Akademska zvanja Master studije drugog ciklusa u trajanju od jedne godine (završene 4 godine osnovnih studija prvog ciklusa) Master studije drugog ciklusa u trajanju od dvije godine (završene 3 godine osnovnih studija prvog ciklusa) Saobraćaj i transport - Master saobraćaja…
  • Duration 2 semestra (1 godina) / 4 semestra (2 godine)
  • Starts From November 9, 2020