Doktorski studij trećeg ciklusa

Studijski programi trećeg ciklusa

Panevropski univerzitet Apeiron obavlja doktorski studij trećeg ciklusa na licenciranim studijskim programima:

1. Ruski jezik i književnost (Fakultet filoloških nauka) sa usmjerenjima:
a. Lingvistika i književne studije
► Naučno zvanje: Doktor filoloških nauka - 480 ECTS - Lingvistika i književne studije
b. Kulturološko-civilizacijski okvir ruskog jezikai književnosti
► Naučno zvanje: Doktor filoloških nauka - 480 ECTS - Kulturološko-civilizacijski okvir ruskog jezika i književnosti

2. Informacioni sistemi u komunikacijama i logistici (Fakultet informacionih nauka)
►Naučno zvanje: Doktor nauka iz računarstva i informatike - 480 ECTS

3. Poslovno upravljanje u logistici (Fakultet ekonomskih nauka)
►Naučno zvanje: Doktor ekonomskih nauka - 480 ECTS