Obraćanje rektora povodom dana univerziteta

OBRAĆANJE REKTORA POVODOM GODIŠNJICE

PANEVROPSKOG UNIVERZITETA „APEIRON“


19. godišnjica našeg Univerziteta daje nam razlog da budemo istinski ponosni. Svjesni smo da svijet ne stoji u mjestu, kreće se i sve je u pokretu. Mnogo je izazova i uzbudljivih prilika pred nama. Pridružite nam se.


Dame i gospodo,


Prije 19 godina, u Banjoj Luci osnovana je inovativna visokoškolska ustanova Panevropski univerzitet „Apeiron“. Institucija sa praktičnim i savremenim pristupom obrazovanju, koja priprema studente da se suoče sa izazovima u svijetu koji se stalno mijenja. Bosna i Hercegovina i Republika Srpska su tih godina bili na početku postratne demokratske stvarnosti i tranzicije cjelokupnog društvenog sistema, uključujući i djelatnost visokog obrazovanja. U ovom teškom, prelomnom periodu naše društvene zajednice, grupa entuzijasta na čelu sa g.Darkom Uremovićem (osnivač i predsjednik Upravnog odbora Univerziteta), doc. dr Sinišom Aleksićem (osnivač i direktor Univerziteta) i Kornelijom Gilh (osnivač i član Upravnog odbora Univerziteta), uz nemjerljivu podršku ansambla prestižnih univerzitetskih profesora na čelu sa akademikom prof.dr Rajkom Kuzmanovićem (predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske) - 2003. godine, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju – osnovali su i pokrenuli Fakultet poslovne ekonomije, prvu članicu budućeg Panevropskog univerziteta „Apeiron“. Statutarni cilj tadašnjeg Fakulteta poslovne ekonomije bio je da pripremi studente za vođenje poslovanja u tržišnoj ekonomiji u nastajanju i da obrazuje osoblje sposobno da preuzme izazove društveno-ekonomske transformacije. Ubrzo, u skladu sa naraslim potrebama tržišta, osnivaju se Fakultet pravnih nauka i Fakultet informacionih tehnologija, a nakon registracije Univerziteta (2006.) u njegov sastav ulaze još i Fakultet sportskih nauka i Fakultet zdravstvenih nauka.

Ovim članicama se pridružuju Fakultet filoloških nauka (2009.) i Saobraćajni fakultet (2013.), tako da Univerzitet trenutno broji 7 fakulteta na kojima se u režimima „in class“ i „on-line“ studiranja izvode nastavne i naučnoistraživačke aktivnosti diplomskog, master i doktorskog studija u 34 studijska programa. Našu prestižnu ustanovu godišnje pohađa u prosjeku 3.000 studenata i istraživača iz cijele zemlje, kao i iz regiona Zapadnog Balkana. U današnjoj „APEIRON GRUPACIJI“ nalaze se još i Srednjoškolski centar „Gemit-Apeiron“, Naučno-istraživački institut, Strukovna IT akademija, Centar za vođenje karijere i Agencija za posredovanje u zapošljavanju „Alumna“.


Panevropski univerzitet „Apeiron“ osnovan je kao rezultat ciljeva osnivača. To je takođe posljedica revolucionarne vizije koja se fokusirala na pomoć u implementaciji teških procesa restruktuisanja Bosne i Hercegovine i Republike Srpske.


Proslavićemo 19. jubilej „Apeirona“ u predstojećoj akademskoj 2021/2022 godini. Ovo je važna godišnjica za cijelu našu akademsku zajednicu i dobar razlog da budemo ponosni na rezultate našega rada u protekloj godini. To je i vrijeme sumiranja i planiranja budućnosti jer kako je rekao čuveni Gete (J. W. Goethe), „onaj ko se ne kreće naprijed ide nazad“.


Danas je Panevropski univerzitet rastuća i prestižna visokoškolska ustanova, koja odgovara na savremene društveno-ekonomske izazove. U proteklom periodu pokrenuli smo studijske programe iz područja softverskog inženjerstva, multimedije i kompjuterske grafike, inženjeringa i bezbjednosti informacionih sistema. Na doktorskim studijama studenti imaju priliku da izvode naučna istraživanja na Fakultetu informacionih tehnologija, Fakultetu poslovne ekonomije i Fakultetu filoloških nauka, dok se programi na master studiju izvode na svih sedam fakulteta koji se mogu pohvaliti savremenim i dinamičnim modularno- individualiziranim programom izvođenja nastavno-istraživačkog kurikuluma.


Nažalost i prethodna akademska godina obilježena je u znaku pandemije korona virusa koja je znatno uticala na resursni potencijal i opterećenje Univerziteta kako bi se obezbijedili uslovi za nesmetano odvijanje djelatnosti obrazovanja i naučnoistraživačkog rada. Naučili smo brzo reagovati na promjenjive okolnosti. Stalno smo se vodili sa dva glavna cilja – neophodnošću nastavka obrazovnog procesa na najvišem nivou i očuvanjem zdravlja, bezbjednosti i dobrobiti cijele akademske zajednice i osoblja. Ključ za borbu protiv širenja korona virusa bilo je aktivno praćenje globalnih obrazovnih trendova koji se stalno mijenjaju i trenutno uvođenje učenja na daljinu. Za nas to nije bila novost. Ovi postupci nam omogućavaju da ubrzamo i unaprijedimo procese koje smo već dobro poznavali. Zajedno smo preživjeli i ovu tešku godinu. Štaviše, nismo izgubili povjerenje sa kojim se radujemo budućnosti. Ovu prepreku smo uspješno savladali uz pomoć svih naših kapaciteta i efikasnim upravljanjem kriznog menadžmenta na čelu sa dekanom Fakulteta zdravstvenih nauka prof.dr Ljiljanom Bijelić Stojanović. Ponosan sam što mogu priznati da smo ostvarili svoje ciljeve.


Na žalost svih nas, naš kolektiv je, kao i cjelokupno društvo, pretpio i brojne nepovratne ljudske gubitke usljed posljedica pandemije, kojih se sa dubokim pijetetom i tugom sjećamo i kao kolektiv upućujemo izraze našeg najdubljeg saosjećanja njihovim najmilijim članovima porodice. Nadamo se da će tekuća 2022. godina donijeti kraj kriznog razdoblja iz koga ćemo izaći još snažniji i posvećeniji osnovnim postulatima čovjekovog bitisanja na Zemlji – humanizmu, solidarnosti i socijalnoj ravnoteži kako bi se očuvali trajni mir, civilizacijske vrijednosti i unaprijedio društveni poredak u svijetu.


Izuzetno smo ponosni na naš rezultat u polju međunarodne saradnje u okviru ERASMUS + programa mobilnosti nastavnika i studenata, jer smo realizovali mobilnost sa visokoškolskim ustanovama u Evropskoj Uniji (Slovenija, Češka Republika). Naše Kancelarija za međunarodnu saradnju je pojačana novim osobljem koje priprema projekte međunarodne mobilnosti i izgradnje kapaciteta u okviru ERASMUS+ programa. Važni rezultati su nastavljeni da se postižu u dobivanju i implementaciji nacionalnih naučno-istraživačkih projekata i aktivnosti u okviru programa finansiranja koje provodi Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske, gdje su nam odobreni projekti za istraživanja u sportu, zdravstvenim naukama, ekonomiji, saobraćajnom inženjerstvu, i informacionim tehnologijama. Naučni časopisi i naučni skupovi pod okriljem Univerziteta su nastavili tradiciju dobivanja sredstava iz programa koje podržava nadležno nacionalno Ministarstvo, tako da možemo zaključiti da smo u području naučno-istraživačkog rada podigli nivo kvaliteta aktivnosti, što je rezultiralo i povećanjem broja dobivenih projekata kod međunarodnih i nacionalnih grantora.


Ponosimo se time što imamo sjajnu alumni zajednicu. Hiljade naših alumnista vodi svoje poslove, rade kao službenici javnih ustanova ili su zaposleni u privatnim preduzećima. Naši alumnisti su prisutni pored naše zemlje i regiona Zapadnog Balkana i širom svijeta, od Kine, Rusije, Zapadne Evrope, do Sjedinjenih Američkih Država i Kanade.


Devetnaesta godišnjica našeg Univerziteta daje nam razlog da budemo istinski ponosni. Svjesni smo da svijet ne stoji u mjestu, kreće se i sve je u pokretu. Mnogo je izazova i uzbudljivih prilika pred nama. Pridružite nam se. I dalje želimo da pomno pratimo šta se dešava oko nas i da aktivno reagujemo i odgovaramo na potrebe poslovanja i nauke. Želimo pokazati svim ljudima da je sticanje dobrog obrazovanja neprocjenjiva vrijednost u današnje vrijeme.


Na početku 2022. godine Panevropski univerzitet „Apeiron“ je dobio izuzetnu privilegiju i čast da od strane svih javnih i privatnih univerziteta u Republici Srpskoj preuzme predsjedavanje Rektorskom konferencijom Republike Srpske (RKRS) na mandat od dvije godine. Ponosan sam što je ova čast i obaveza pripala meni kao rektoru Panevropskog univerziteta i trudiću se da nastavim tradiciji dobre saradnje i sistemske podrške razvoja visokoškolskog obrazovanja na nivou Republike Srpske, Bosne i Hercegovine i šireg regiona. Koristim priliku da zahvalim svima onima koji svojim trudom, talentom ili običnom ljudskom dobrotom svakodnevno doprinose razvoju našeg Univerziteta. Želio bih da istaknem riječ “naš”. Ovo je naš zajednički rad, koji podržavaju ne samo osnivači Univerziteta, rektori i dekani, već i profesori, ostalo akademsko osoblje, administrativno osoblje, penzioneri, a posebno veliki broj studenata i diplomanata. Uvjeren sam da bez talenta, kreativnog rada i zalaganja široke grupe ljudi, ne bismo mogli stvoriti i razviti jedan od najboljih privatnih univerziteta u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Svim ovim ljudima danas želim da najdublje zahvalim. Prisjetimo se sa zahvalnošću i svih onih izuzetnih članova „APEIRON“ zajednice koji više nisu među nama, a čiji je rad na ovom univerzitetu ne samo doprinio njegovom razvoju, već je promijenio i oblikovao nas koji smo imali čast učiti od njih i raditi sa njima. Tradicionalno, povodom Dana Univerziteta tri najbolja studenta će iz Fonda „Prof.dr Risto Kozomara dobiti stipendije u vidu besplatne školarine za jednu školsku godinu.


Svim studentima, akademskim radnicima, rukovodstvu, osnivačima, administrativnom i pomoćnom osoblju, penzionerima i alumnistima ponosne porodice „APEIRON“ čestitam Dan Univerziteta sa željom da živimo u miru i dobrom zdravlju, posvećeni da razvijamo i unaprjeđujemo našu zajedničku kuću, naš Panevropski univerzitet „Apeiron“.

Rektor

Panevropskog univerziteta „Apeiron“ Banja Luka

Prof. dr Sanel Jakupović