Saobraćajni fakultet

"Tvoj najsigurniji put do cilja"

NAUČNE OBLASTI I MATIČNOST

Savladavanjem studijskog programa student stiče temeljno poznavanje i razumjevanje inženjerskih disciplina u saobraćajnoj i transportnoj struci, kao i sposobnost rješavanja konkretnih problema uz upotrebu naučnih metoda i postupaka. Obzirom na interdisciplinarni karakter studijskog programa posebno je važna sposobnost povezivanja osnovnih znanja iz različitih oblasti i njihova primjena. Diplomirani studenti sposobni su da na odgovarajući način napišu i predstave rezultate svog rada. Kompetentnost svršenih studenata u studijskom programu «Saobraćaj i transport», odnosno «Inženjera saobraćaja», ogleda se i u sposobnost i spremnosti za samostalan rad

STUDIJSKI PROGRAMI - MASTER STUDIJE
SAOBRAĆAJ I TRANSPORT

Trajanje studija:
► Master studije drugog ciklusa u trajanju od jedne do dvije godine (2-4 semestra) – 300 ECTS (sa odbranom magistarskog rada)

Akademska zvanja:
► Master saobraćaja - 300 ECTS

NOVOSTI