Fakultet sportskih nauka

"Postani i ti dio našeg tima"

NAUČNE OBLASTI I MATIČNOST

Fakultet sportskih nauka je matičan u oblastima sportskih nauka: biološko-medicinske osnove sporta, biomehanika i antropomotorika, statistika, informatika i metodologija u sportu, pedagogija i psihologija sporta i vježbanja, sociologija, filozofija i etika sporta, ekonomika i menadžment u sportu, teorija sporta i nauka o treningu, pojedinačnim sportovima i sportskim granama, ritmičkoj gimnastici i plesu, bazičnim motoričkim aktivnostima, sportskoj rekreaciji i aktivnostima u prirodi, te sportu u izabranim ciljnim grupama, kao i u sporednim naučnim oblastima koje se izučavaju na Fakultetu, a koje su osnova interdisciplinarnog pristupa: sportska medicina, sportski turizam i wellness, farmakologija i toksikologija, nutricionizam i dijetetika, fizikalna medicina i rehabilitacija, sportska masaža, balneologija.

STUDIJSKI PROGRAMI - OSNOVNE STUDIJE
SPORTSKI MENADŽMENT

Trajanje studija:
► Bachelor stepen prvog ciklusa u trajanju od 3 godine (6 semestara)
► Studije prvog ciklusa u trajanju od 4 godine (8 semestara)

Akademska zvanja:
► Diplomirani menadžer u sportu - 180 ECTS
► Diplomirani menadžer u sportu - 240 ECTS

Oblast:
Sportski menadžment

Opis:
Sport (rekreativani i vrhunski) i fizička kultura, te svi društveni fenomeni i odnosi koje su generisani sportom, predstavljaju bitan dio kompetitivnosti jedne zajednice, ali i njene ekonomske snage...

PROČITAJ VIŠE...
SPORTSKI TRENER

Trajanje studija:
► Bachelor stepen prvog ciklusa u trajanju od 3 godine (6 semestara)
► Studije prvog ciklusa u trajanju od 4 godine (8 semestara)

Akademska zvanja:
► Diplomirani trener - 180 ECTS
► Diplomirani trener - 240 ECTS

Oblast:
Sportski trener

Opis:
Fenomen sporta i fizičke kulture, sportskih nauka bilo da su izvorne, multidisciplinarne ili aplikative, sportskih djelatnosti i ostalih djelatnosti vezanih za sport, fenomen vrhunskog sporta kao poziva i djelatnosti, te rekreacije i wellnessa...

PROČITAJ VIŠE...
PEDAGOŠKO-NASTAVNI STUDIJSKI PROGRAM U SPORTU

Trajanje studija:
► Studije prvog ciklusa u trajanju od 4 godine (8 semestara)

Akademska zvanja:
► Diplomirani profesor fizičkog vaspitanja - 240 ECTS

Oblast:
Pedagoško-nastavni studijski program u sportu

Opis:
Studije sportskih nauka orijentisane su na sticanje glavnih sportsko-naučnih, nastavnih, organizacionih i specifičnih trenažnih kompetencija od strane studenata...

PROČITAJ VIŠE...

ŠKOLARINA

KM 2750 / 5 ili 10 rata

  POPUSTI

  NAJBOLJA PONUDA

 • - 20% za studente koji uplate cjelokupan iznos školarine trogodisnjeg studija:
 • Školarina za trogodišnji studij: 8250KM
 • Popust 20%: 1650 KM
 • Iznos školarine: 6600KM
 • OSTALI POPUSTI

 • - 10% za studente sa odličnim uspjehom u srednoj školi - 275 KM
 • -5% za studente koji uplate cjelokupnu cijenu školarine - 137.5 KM
 • -5% za studente čiji članovi uže porodice već studiraju na ovom univerzitetu - 137.5 KM

  POGODNOSTI

 • ✓ 10000 sati snimljenih predavanja u LMS sistemu učenja na daljinu
 • ✓ Forumi u okviru LMS sistema učenja na daljinu
 • ✓ Office 365 Microsoft cloud mejl i ostali servisi
 • ✓ e-Konsultacije u sistemu MS Teams
 • ✓ e-Biblioteka sa pristupom sadržajima elektronskih udžbenika
 • ✓ Resursi u okviru univerzitetskog Centra za vođenje karijere studenata
 • ✓ Multidisciplinarni studij sa širokom ponudom izbornih predmeta
 • ✓ Kvalitetna praksa u najboljim kompanijama
 • ✓ Diploma Panevropskog univerziteta je uspješno pozicionirana na domaćem, ali i na tržištu rada u regionu i inostranstvu
Kontaktiraj nas

Preuzmi brucoški vodič za akademsku 2022/23

Odaberi svoje zanimanje za budućnost.

Latinica English Ћирилица