BIOGRAFIJA

Rođen je 06.05.1975. godine u Prijedoru. Osnovni studij završio je na Mašinskom fakultetu u Zenici Univerziteta u Sarajevu, magistarski studij na Fakultetu poslovne ekonomije univerziteta Apeiron na kojem je odbranio i doktorsku disertaciju pod nazivom: ”Unapređenje i razvoj savremenog carinskog sistema BiH u procesu integracija u Evropsku Uniju”. Od 2013. obavlja funkciju dekana na Fakultetu poslovne ekonomije. Autor je i koautor 6 univerzitetskih udžbenika i monografija iz područja ekonomije, menadžmenta i logistike, preko 30 originalnih naučnih i preglednih radova iz oblasti ekonomije objavljenih u međunarodnim i domaćim naučnim časopisima i zbornicima, kao i preko 40 stručnih radova iz oblasti carina. Od 2016. godine obavlja dužnost direktora Naučno-istraživačkog instituta Univerziteta Apeiron. Od 2011. godine kao predsjednik organizacionog odbora utemeljio je na Univerzitetu Apeiron Međunarodnu naučnu konferenciju o ekonomskom razvoju i životnom standardu – EDASOL. Od 2011. god. jedan je od osnivača i urednika naučnog časopisa za ekonomiju i tržišne komunikacije „EMC Review“, koji izdaje Panevropski univerzitet, a koji je od 2017. god. prvi naučni časopis u BiH koji je dobio indeksaciju u prestižnoj svjetskoj bazi naučnih publikacija Clerivate Analytics, WoSS-ESCI (Thomson Reuters). Član je i urednik nekoliko naučnih i stručnih časopisa u zemlji i inostranstvu, član je odbora međunarodnih naučnih i poslovnih konferencija, učesnik u procesu unapređenja i osiguranja kvaliteta u visokom obrazovanju u BiH. Aktivno govori njemački i engleski jezik, dok se služi i italijasnkim jezikom.

Jezici