Ruski jezik

Ruski jezik
Starts from:November 9, 2020
Campus Location

Course Feature
Class Description

RUSKI JEZIK :: AKADEMSKA ZVANJA

a/ Studije prvog ciklusa u trajanju od 4 godine (8 semestara) – 240 ECTS

  • Diplomirani profesor ruskog jezika i književnosti – 240 ECTS 

b/ Studije studije drugog ciklusa u trajanju od jedne do dvije godine (2 semestra) – 300 ECTS (sa odbranom master rada)

  • Master ruskog jezika i književnosti – 300 ECTS


DEKAN FAKULTETA FILOLOŠKIH NAUKA
  • Katarina Držajić Laketić

    (Dekan Fakulteta filoloških nauka)

    Katarina Držajić Laketić rođena je 31.12.1987. godine u Beogradu. Nakon Pete beogradske gimnazije, završava osnovne i master studije Anglistike na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde 2016. godine brani doktorsku disertaciju u oblasti k...