Ruski jezik

Ruski jezik
Starts from:November 9, 2020
Campus Location

Course Feature
Class Description

RUSKI JEZIK :: AKADEMSKA ZVANJA

a/ Studije prvog ciklusa u trajanju od 4 godine (8 semestara) – 240 ECTS – sa ili bez užeg usmjerenja/lističkog stepena

  • Diplomirani profesor ruskog jezika i književnosti – 240 ECTS 

b/ Studije studije drugog ciklusa u trajanju od jedne do dvije godine (2 semestra) – 300 ECTS (sa odbranom master rada)

  • Master ruskog jezika i književnosti – 300 ECTS


DEKAN FAKULTETA FILOLOŠKIH NAUKA
  • Larisa Čović

    (Dekan Fakulteta filoloških nauka)

    Rođena je 10.09.1953. godine. Diplomirala je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Samarkandu (SSSR), Ruski jezik i književnost, a postdiplomske studije završila je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Lenjingradu (Sankt-Peterburg). Na Filozofskom...

Jezici