Fakultet poslovne ekonomije

"Što više znaš, više ćeš da se usudiš"

NAUČNE OBLASTI I MATIČNOST

Fakultet poslovne ekonomije je matičan u osnovnim naučnim oblastima preduzetničke ekonomije, menadžmenta, marketinga, upravljanja tržišnim poslovanjem, primjenjene ekonomije, bankarstva, finansija i trgovine, javne uprave, poslovnog prava, poslovne informatike, primjenjenih političkih studija, kao i u sporednim naučnim oblastima koje se takođe izučavaju na Fakultetu, a koje su osnova interdisciplinarnog pristupa: organizacione nauke, teorija odlučivanja, menadžment rizika i upravljanje krizama, projektni menadžment, konfliktni menadžment, E-poslovanje, upravljanje promjenama, komunikologija, međuljudski odnosi i vještine komunikacije, odnosi sa javnošću, matematička ekonomska analiza, vjerovatnoća i statistika.

STUDIJSKI PROGRAMI - OSNOVNE STUDIJE
PREDUZETNIČKI MENADŽMENT

Trajanje studija:
► Bachelor stepen prvog ciklusa u trajanju od 3 godine (6 semestara)
► Studije prvog ciklusa u trajanju od 4 godine (8 semestara)

Akademska zvanja:
► Diplomirani ekonomista - 180 ECTS
► Diplomirani ekonomista - 240 ECTS

Oblast:
Preduzetnički menadžment

Opis:
Programi prvog ciklusa studijskog programa Preduzetnički menadžment se fokusiraju na akviziciju osnovnih znanja da bi studente upoznali sa različitim poslovnim funkcijama i sa poslovnim okruženjem u kojima se ove funkcije odvijaju u preduzećima i u različitim oblicima njihove integracije...

PROČITAJ VIŠE...
MENADŽMENT BANKARSTVA, FINANSIJA I TRGOVINE

Trajanje studija:
► Bachelor stepen prvog ciklusa u trajanju od 3 godine (6 semestara)
► Studije prvog ciklusa u trajanju od 4 godine (8 semestara)

Akademska zvanja:
► Diplomirani ekonomista - 180 ECTS
► Diplomirani ekonomista - 240 ECTS

Oblast:
Menadžment bankarstva, finansija i trgovine

Opis:
Programi prvog ciklusa se fokusiraju na akviziciju osnovnih znanja da bi studente upoznali sa različitim poslovnim funkcijama i sa poslovnim okruženjem u kojima se ove funkcije odvijaju u bankama i drugim finansijskim i trgovačkim...

PROČITAJ VIŠE...
MENADŽMENT JAVNE UPRAVE

Trajanje studija:
► Bachelor stepen prvog ciklusa u trajanju od 3 godine (6 semestara)
► Studije prvog ciklusa u trajanju od 4 godine (8 semestara)

Akademska zvanja:
► Diplomirani ekonomista - 180 ECTS - menadžer javne uprave
► Diplomirani ekonomista- menadžer javne uprave- 240 ECTS

Oblast:
Menadžment javne uprave

Opis:
Programi prvog ciklusa studijskog programa Menadžment javne uprave usmjereni su na sticanje znanja iz oblasti: javne uprave i lokalne samouprave, administrativnog poslovanja, menadžmenta ljudskih resursa u javnom sektoru, javnih finansija, tehnika rada i alata koje se koriste...

PROČITAJ VIŠE...

ŠKOLARINA

KM 2980 / 5 ili 10 rata

  POPUSTI

 • 20% popusta za brucoše
 • ✓ 20% za studente koji uplate cjelokupan iznos školarine trogodisnjeg studija:
 • ✓ Školarina za trogodišnji studij: 8940KM
 • ✓ Popust 20%: 1788 KM
 • ✓ Iznos školarine: 7152KM
 • OSTALI POPUSTI

 • ✓ 10% za studente sa odličnim uspjehom u srednoj školi 298 KM
 • ✓ 5% za studente koji uplate cjelokupnu cijenu školarine - 149 KM
 • ✓ 5% za studente čiji članovi uže porodice već studiraju na ovom univerzitetu - 149 KM

  POGODNOSTI

 • ✓ 10000 sati snimljenih predavanja u LMS sistemu učenja na daljinu
 • ✓ Forumi u okviru LMS sistema učenja na daljinu
 • ✓ Office 365 Microsoft cloud mejl i ostali servisi
 • ✓ e-Konsultacije u sistemu MS Teams
 • ✓ e-Biblioteka sa pristupom sadržajima elektronskih udžbenika
 • ✓ Resursi u okviru univerzitetskog Centra za vođenje karijere studenata
 • ✓ Multidisciplinarni studij sa širokom ponudom izbornih predmeta
 • ✓ Kvalitetna praksa u najboljim kompanijama
 • ✓ Diploma Panevropskog univerziteta je uspješno pozicionirana na domaćem, ali i na tržištu rada u regionu i inostranstvu
Kontaktiraj nas

NOVOSTI