BIOGRAFIJA

Rođen je 22. marta 1977. godine u Zagrebu. Osnovne i magistarske studije završio je na Fakultetu sportskih nauka Univerziteta „Apeiron“, te na istom fakultetu odbranio doktorsku disertaciju na temu ''Efekti transformacionih procesa kod juniora u plesu''. Zaposlen na Univerzitetu od 2006. godine. Karijera je vezana za sportski ples i moderne takmičarske plesove. Trenutno obavlјa funkciju zamjenika predsjednika Svjetske plesne organizacije (IDO), predsjednika Evropske IDO konferencije i direktora Sudijskog komiteta. Ovlašteni je predavač i ispitivač za licencu sudije, glavnog sudije i delegata u IDO. Član je i Edukacijskog komiteta IDO. Prethodno je obavlјao funkciju potpredsjednika Svjetske plesne organizacije (na koju je izabran 2007. kao najmlađi potpredsjednik u istoriji). Prethodno je bio član sudijskog komiteta od 2005. godine. Predsjednik je Saveza modernih plesova u BiH i Plesnog kluba „Gema“ Banja Luka. Autor je i koautor preko 50 naučnih i stručnih radova od kojih je 8 objavlјeno u časopisima na SCI i SKOPUS listi. Predsjednik je Organizacionog odbora Međunarodne naučne konferencije „Sportske nauke i zdravlјe“ i glavni urednik istoimenog časopisa.