STUDIJSKI PROGRAMI - STUDIJ PRVOG CIKLUSA

Preduzetnički menadžment

AKADEMSKA ZVANJA a/ Bachelor stepen prvog ciklusa u trajanju od 3 godine (6 semestara) – 180 ECTS Diplomirani ekonomista - 180 ECTS (Studijski program: Preduzetnički menadžment) b/ Studije prvog ciklusa u trajanju od 4 godine (8 semestara) – 240 ECTS…
  • Duration 6 semestara (3 godine) / 8 semestara (4 godine)
  • Starts From November 9, 2020

Menadžment bankarstva, finansija i trgo

AKADEMSKA ZVANJA a/ Bachelor stepen prvog ciklusa u trajanju od 3 godine (6 semestara) – 180 ECTS Diplomirani ekonomista - 180 ECTS (Studijski program: Menadžment bankarstva, finansija i trgovine) b/ Studije prvog ciklusa u trajanju od 4 godine (8 semestara)…
  • Duration 6 semestara (3 godine) / 8 semestara (4 godine)
  • Starts From May 2, 2021

Menadžment javne uprave

AKADEMSKA ZVANJA a/ Bachelor stepen prvog ciklusa u trajanju od 3 godine (6 semestara) – 180 ECTS Diplomirani ekonomista - menadžer javne uprave - 180 ECTS (Studijski program: Menadžment javne uprave) b/ Studije prvog ciklusa u trajanju od 4 godine…
  • Duration 6 semestara (3 godine) / 8 semestara (4 godine)
  • Starts From March 15, 2024

Preduzetnički menadžment

AKADEMSKA ZVANJA Master studije drugog ciklusa u trajanju od jedne godine (završene 4 godine osnovnih studija prvog ciklusa) Master studije drugog ciklusa u trajanju od dvije godine (završene 3 godine osnovnih studija prvog ciklusa) Master ekonomije- 300 ECTS Master ekonomije-…
  • Duration 2 semestra (1 godina) / 4 semestra (2 godine)
  • Starts From November 9, 2020

Menadžment bankarstva, finansija i trgo

AKADEMSKA ZVANJA Master studije drugog ciklusa u trajanju od jedne godine (završene 4 godine osnovnih studija prvog ciklusa) Master studije drugog ciklusa u trajanju od dvije godine (završene 3 godine osnovnih studija prvog ciklusa) Master ekonomije- 300 ECTS Master ekonomije-…
  • Duration 2 semestra (1 godina) / 4 semestra (2 godine)
  • Starts From November 9, 2020