Menadžment bankarstva, finansija i trgovine

Menadžment bankarstva, finansija i trgovine
Starts from:November 9, 2020
Campus Location

Course Feature
Class Description

AKADEMSKA ZVANJA

Master studije drugog ciklusa u trajanju od jedne godine (završene 4 godine osnovnih studija prvog ciklusa)

Master studije drugog ciklusa u trajanju od dvije godine (završene 3 godine osnovnih studija prvog ciklusa)

  • Master ekonomije- 300 ECTS
  • Master ekonomije- 300 ECTS (Specijalista u oblasti užeg usmjerenja/specijalizacije)


DEKAN FAKULTETA POSLOVNE EKONOMIJE
  • Mirjana Landika

    (Dekan Fakulteta poslovne ekonomije)

    Landika Mirjana, vanredni profesor (13. decembar 1974, Gradiška). Na Ekonomskom fakultetu u Brčkom diplomirala je 2005. godine, na Ekonomskom fakultetu u Banjoj Luci magistrirala 2006. odbranom rada Kvantitativni modeli u funkciji programiranja parameta...