Studijski programi FFN

STUDIJSKI PROGRAMI - STUDIJ PRVOG CIKLUSA

Nastavno-prevodilački studijski program

AKADEMSKA ZVANJA a/ Bachelor stepen prvog ciklusa u trajanju od 3 godine (6 semestara) – 180 ECTS Diplomirani profesor prevodilac ruskog jezika - 180 ECTS b/ Studije prvog ciklusa u trajanju od 4 godine (8 semestara) – 240 ECTS Diplomirani…
  • Duration 6 semestara (3 godine) / 8 semestara (4 godine)
  • Starts From October 16, 2023

Ruski jezik

RUSKI JEZIK :: AKADEMSKA ZVANJA a/ Studije prvog ciklusa u trajanju od 4 godine (8 semestara) – 240 ECTS Diplomirani profesor ruskog jezika i književnosti - 240 ECTS  b/ Studije studije drugog ciklusa u trajanju od jedne do dvije godine…
  • Duration 8 semestara (4 godine)
  • Starts From November 9, 2020

Ruski jezik

AKADEMSKA ZVANJA Master studije drugog ciklusa u trajanju od jedne godine (završene 4 godine osnovnih studija prvog ciklusa) Master studije drugog ciklusa u trajanju od dvije godine (završene 3 godine osnovnih studija prvog ciklusa) Master ruskog jezika i književnosti -…
  • Duration 2 semestra (1 godina) / 4 semestra (2 godine)
  • Starts From November 9, 2020