FOND ZA STIPENDIRANJE - PROF. DR RISTO KOZOMARA


Fond za stipendiranje studenata Panevropskog univerziteta „Dr Risto Kozomara“ osnovan je 30. januara 2014. godine. Sjedište Fonda je Panevropski univerzitet. Fond predstavlja i zastupa direktor Univerziteta.

Dobitnici stipendije u vidu besplatne školarine za jednu godinu studija (akademska 2020/21.)

Ciljevi ovog fonda su:
● pružanje finansijske podrške najtalentovanijim studentima prvog ciklusa studija;
● podsticanje studenata na naučnoistraživački rad;
● promocija ostvarenih rezultata stipendista;
● pružanje podrške u razvoju profesionalne i naučnoistraživačke karijere stipendista;
● saradnja sa drugim institucijama i organizacijama od značaja za studente Univerziteta.

Odabir kandidata za stipendiju se vrši na osnovu ostvarene prosječne ocjene i studentima treće godina studija. Univerzitet od svog osnivanja stipendirao više od 20 vanrednih studenata, koji su zaposleni na Panevropskom univerzitetu Apeiron. Pravo na stipendiju ostvaruju i istaknuti sportski radnici koji su studenti našeg univerziteta.

Loading ...
 • image

  Siniša Gligorić, Fakultet informacionih tehnologija

 • image

  Bojana Radović, Fakultet filoloških nauka

 • image

  Dejan Bajić, Fakultet informacionih tehnologija

 • image

  Aljoša Kostić, Fakultet poslovne ekonomije

Dobitnici stipendije u vidu besplatne školarine za jednu godinu studija:

 • Tatjana Đukić, Fakultet filoloških nauka;
 • Dajana Đukić, Fakultet pravnih nauka;
 • Teodora Kaplarski, Fakultet zdravstvenih nauka.