SARADNJA SA PRIVREDOM

Jedan od ciljeva Strategije razvoja obrazovanja u Republici Srpskoj je povezivanje visokog obrazovanja sa tržištem rada.
Panevropski univerzitet Apeiron uspostavio čvrste veze sa okruženjem i privredom, naučnom i akademskom zajednicom te lokalnom zajednicom. Ova saradnja se ostvaruje na više načina:

  • kroz projekte koje vodi Panevropski univerzitet ili njegovi profesori a koji su praktično orjentisani ka rješavanju određenih problema u privredi;
  • kroz poslovno tehničku saradnju na realizaciji studentske prakse i unapređenju karijernog razvoja studenata;
    https://cvk.apeiron-uni.eu/praksa
  • učešćem predstavnika privrede u naučnim i stručnim skupovima koje organizuje Univerzitet;
  • učešćem nastavnog osoblja, studenata i administrativnog osoblja u stručnim skupovima i treninzima koje organizuju predstavnici privrede, lokalne zajednice i međunarodne zajednice;

Značajan dio saradnje sa privredom i okruženjem se obavlja i kroz Alumni asocijaciju – udruženje studenata. Studenti Panevropskog univerziteta su zaposleni u različitim oblastima i na različitim geografskim područjima što doprinosti promociji Univerziteta a i njegovom povezivanju sa raznim institucijama, kompanijama i lokalnom zajednicom.Kao partner Univerziteta Apeiron, Alumna d.o.o. - Agencija za posredovanje pri zapošljavanju u saradnji sa partnerskim institucijama iz Njemačke organizuje program stipendiranja i zapošljavanja studenata Fakulteta zdravstvenih nauka u inostranstvu. Partnerske institucije iz Njemačke organizuju obuku iz oblasti zdravstvene njege i njemačkog jezika za studente Fakulteta zdravstvenih nauka i Fakulteta informacionih tehnologija koji su pokazali interes za zapošljavanje u inostranstvu.

RAZGOVOR SA POSLODAVCIMA IZ NJEMAČKIH POKRAJINA HESSEN, BADEN WÜRTENBERG, RHEINLAND PFALZ, SCHLESWIG HOLSTEIN

Projekti i studije u saradnji sa privredom

Panevropski univerzitet Apeiron Banja Luka je realizovao projekte koji imaju direktnih implikacija prema privredi RS: ● Sistemsko praćenje kompozitnog indeksa bezbjednosti saobraćaja na području RS (u saradnji sa Ministarstvom za naučnoistraživački rad, visoko obrazovanje i informaciono društvo RS);
● Procjena kvaliteta usluge u visokoškolskim institucijama RS – 2018 (u saradnji sa: Ministarstvo za naučnoistraživački rad, visoko obrazovanje i informciono društvo RS);
● Monitoring fizičkog i motoričkog razvoja djece predškolskog i djece mlađeg školskog uzrasta – 2018. (u saradnji sa: Ministarstvo za naučnoistraživački rad, visoko obrazovanje i informciono društvo RS);
● Razvoj edukativnih sadržaja i korišćenje usluga on-line Sistema učenja na daljinu za potrebe edukacije u IDO - International Dance Organization, Danska 2018-2019.
● Izrada studije Bezbjednost saobraćaja opštine Višegrad 2020 god.
● Izrada studije Provjera bezbjednosti saobraćaja Majevičke ulice u Bijeljini 2020 god.
● Direktor UIO BiH dr Miro Džakula i rektor Univerziteta „Apeiron“ prof.dr Sanel Jakupović dogovorili nastavak studentske prakse i provođenje zajedničkih programa edukacije za privrednike, poreske i carinske službenike i špeditere
https://apeiron-uni.eu/dogadjaji/uprava-za-indirektno-oporezivanje-bih-i-panevropski-univerzitet-apeiron-ozvanicili-nastavak-visegodisnje-saradnje/
Naučnoistraživački projekti