NAŠI STUDENTI IZLOŽILI NAUČNI RAD NA SIMPOZIJUMU ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ISTOČNOM SARAJEVUNaši studenti izložili naučni rad na simpozijumu Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu
Studenti Fakulteta informacionih tehnologija Univerziteta „Apeiron“ izložili su svoj naučno-istraživački rad na međunarodnom 23. simpozijumu INFOTEH-JAHORINA, koji je od 20. do 22. marta 2024. godine organizovao Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Simpozijum je okupio stručnjake, naučnike, inženjere, istraživače i studente iz oblasti informacionih tehnologija komunikacionih sistema, proizvodnih i elektronskih sistema, elektroenergetike i drugih oblasti elektrotehnike i računarstva.


Pred eminentnim stručnjacima iz oblasti informacionih tehnologija naši studenti Daniel Menićanin, Jelena Radanović i Margareta Boromisa izložili su rad pod nazivom “Razvoj softverskog okruženja za hidraulične prese”.


Svojom posvećenošću i zalaganjima, ali i reakcijama prisutnih na rad i prezentaciju, studenti su pokazali da su spremni da se nose sa izazovima savremenog svijeta tehnologije i sposobni da osmisle originalna rješenja za kompleksne probleme.


Ovo iskustvo na INFOTEH-JAHORINA simpozijumu predstavlja samo početak za tmlade istraživače, čija će budućnost biti obilježena kontinuiranim doprinosom u oblasti informacionih tehnologija i njenim primjenama, kako u akademskom, tako i u industrijskom kontekstu.
Banja Luka, 22. mart 2024. godina

Služba za odnose sa javnošću


Related Blogs