Poslovna informatika

Poslovna informatika
Starts from:September 18, 2021
Campus Location

Course Feature
Class Description

AKADEMSKA ZVANJA

a/ Bachelor stepen prvog ciklusa u trajanju od 3 godine (6 semestara) – 180 ECTS

  • Diplomirani informatičar – 180 ECTS

b/ Studije prvog ciklusa u trajanju od 4 godine (8 semestara) – 240 ECTS

  • Diplomirani informatičar – 240 ECTS


DEKAN FAKULTETA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA
  • Branko Latinović

    (Dekan Fakulteta informacionih tehnologija)

    Rođen je 28.4.1956. godine u Prijedoru, gdje je završio osnovnu školu i Gimnaziju. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Banjaluci 1980. godine. Na istom fakultetu je magistrirao i doktorirao 1997. godine iz oblasti Poslovna informatika. Od 1980. do ...