PEARSON VUE & CERTIPORT TESTNI CENTRI

Univerzitet posjeduje licence ovlaštenih testnih centara Pearson VUE i Certiport, putem kojih kandidati mogu steći veliki broj svjetski priznatih certifikata iz različitih oblasti.

Pearson VUE je globalni lider u profesionalnom testiranju. U prosjeku, svake dvije sekunde Pearson VUE test se započinje negdje u svijetu, a svake godine Pearson VUE održi preko 15 miliona testova u skoro 20.000 testnih centara u 180 zemalja.

Pearson VUE nudi programe za testiranje u skoro svakoj industriji, uključujući obrazovanje, zdravstvo, informaciono-komunikacione tehnologije, ekonomiju, transportnu industriju i dr. Pearson VUE pomaže studentima i odraslima da postignu mjerljiv napredak u svom životu kroz sertifikaciju i licenciranje, obezbjeđujući im materijale za pripremu testova, radi pripreme ili usavršavanja u profesionalnoj karijeri ili pripreme za visoko obrazovanje.

Certiport, pripada Pearson VUE kompaniji, osnovan je 1997. godine i sada je vodeći pružalac usluga sertifikacije u svijetu. Certiport testovi se isporučuju kroz široku mrežu od preko 15 000 ovlašćenih centara za testiranje širom svijeta.

Certiport je posvećen pomaganju ljudima da uspiju kroz sertifikaciju. Certiport svjetski priznati akreditivi imaju za cilj povećanje individualne produktivnosti, tržišnosti i vrijednosti na tržištu rada.


Pearson VUE i Certiport sarađuju sa vodećim svjetskim kompanijama kako bi svoje sertifikacione programe uspješno plasirali na tržište, a neke od najpoznatijih kompanija su:

 •  Autodesk
 •  AWS - Amazon Web Services
 •  Blockchain - Blockchain Training Alliance
 •  Cisco
 •  CompTIA
 •  edX
 •  Fortinet
 •  Harvard Business School Online
 •  IBM - International Business Machines
 •  Microsoft
 •  NSA
 •  ORACLE
 •  PALO ALTO Networks
 •  SAP
 •  Unity Certifications
 •  VMware
 •  Zend
 •  ZTE


Harun Hotić
PearsonVue & Certiport Contact Person
E-mail: harun.r.hotic@apeiron-edu.eu
Tel: +387 51 247 912