Sportski menadžment

Sportski menadžment
Starts from:November 9, 2020
Campus Location

Course Feature
Class Description

SPORTSKI MENADŽMENT :: AKADEMSKA ZVANJA

a/ Bachelor stepen prvog ciklusa u trajanju od 3 godine (6 semestara) – 180 ECTS

  • Diplomirani menadžer u sportu – 180 ECTS (Studijski program: Sportski menadžment)

b/ Studije prvog ciklusa u trajanju od 4 godine (8 semestara) – 240 ECTS

  • Diplomirani menadžer u sportu – 240 ECTS

c/ Studije studije drugog ciklusa u trajanju od jedne do dvije godine (2-4 semestra) – 300 ECTS (sa odbranom master rada)

  • Sportski menadžment – Master sportskog menadžmenta – 300 ECTS
DEKAN FAKULTETA SPORTSKIH NAUKA
  • Velibor Srdić

    (Dekan Fakulteta sportskih nauka)

    Rođen je 22. marta 1977. godine u Zagrebu. Osnovne i magistarske studije završio je na Fakultetu sportskih nauka Univerziteta „Apeiron“, te na istom fakultetu odbranio doktorsku disertaciju na temu ''Efekti transformacionih procesa kod juniora u ple...