Obraćanje rektora povodom početka akademske 2023/24. godine

U Banjoj Luci, dana 3.oktobra 2023.godine


GOVOR PROF.DR SANELA JAKUPOVIĆA, REKTORA PANEVROPSKOG UNIVERZITETA „APEIRON“ BANJA LUKA NA SVEČANOM PRVOM ČASU ZA BRUCOŠE NA POČETKU AKADEMSKE 2023/2024 GODINE

Poštovane kolege studenti,

Dragi brucoši,


Pripala mi je izuzetna čast da vas sve skupa pozdravim i u svojstvu rektora svečano otvorim prvi nastavni čas u novoj akademskoj 2023/2024 godini na Panevropskom univerzitetu Apeiron u Banja Luci.


U samom uvodu ovoga moga obraćanja želim da vam iskažem najsrdačniju dobrodošlicu na naš, a od danas i vaš, Panevropski univerzitet Apeiron u Banja Luci.


Pozdravljam prisutne predstavnike matičnih fakulteta Univerziteta Apeiron – uvažene kolege dekane fakulteta koji sjede na podijumu, kao i uvažene kolege prodekane i sekretare fakulteta; pozdrav upućujemo takođe administativnom i radnom osoblju Panevropskog univerziteta Apeiron koji je prisutan na ovom svečanom skupu.


Poštovane kolege studenti, dragi brucoši, u ime osnivača, akademskog i radnog osoblja Univerziteta Apeiron želim da vam se najiskrenije zahvalim na povjerenju koje ste iskazali u vašoj odluci da vaše studiranje realizujete na našoj renomiranoj visokoškolskoj ustanovi - Panevropskom univerzitetu Apeiron u Banja Luci.


Kao što sam u uvodu napomenuo, danas otvaramo prvi nastavni čas u akademskoj 2023/2024 godini svečanim činom tradicionalnog okupljanja nove generacije studenata upisanih u 20 studijskih programa prvog ciklusa na 7 matičnih fakulteta Panevropskog univerziteta Apeiron – Fakultet poslovne ekonomije, Fakultet pravnih nauka, Fakultet informacionih tehnologija, Fakultet zdravstvenih nauka, Fakultet sportskih nauka, Saobraćajni fakultet i Fakultet filoloških nauka.


A sada vam želim predstaviti prisutne dekane ili njihove ovlaštene predstavnike naših 7 fakulteta:
 1) Prof.dr Mirjana Landika, dekan(ica) Fakulteta poslovne ekonomije,
 2) Prof.dr. Vladimir Đurić, dekan Fakulteta pravnih nauka,
 3) Prof.dr Branko Latinović, dekan Fakulteta informacionih tehnologija,
 4) Prof.dr Ljiljana Bijelić – Stojanović, dekan(ica) Fakulteta zdravstvenih nauka,
 5) Prof.dr Velibor Srdić, dekan Fakulteta sportskih nauka,
 6) Prof.dr Danislav Drašković, dekan Saobraćajnog fakulteta i
 7) Prof.dr Katarina Laketić-Držajić, dekan(ica) Fakulteta filoloških nauka.


Zahvaljujemo našim dekanima i želimo vam reći, drage kolege studenti, da su vam vrata naših dekana, njihovih zamjenika – prodekana, kao i vrata sekretara fakulteta svakodnevno otvorena za sva pitanja u vezi realizacije vašeg studija.


Dragi brucoši, na samom početku ove akademske godine, dakle u prvim sedmicama oktobra 2023.godine, u okviru savladavanja nastavnog programa iz predmeta Akademske vještine, bićete upoznati sa ključnim informacijama o radu svih organizacionih jedinica i stručnih službi univerziteta, kao što je Sekretarijat fakulteta, Studentska služba, Centar za vođenje krijere, Kancelarija za osiguranje kvaliteta, Biblioteka i čitaonica, Služba za informaciono-tehničku podršku, i druge.


A sada bih prešao na dio izlaganja koji se odnosi na davanje ključnih informacija o radu i postignućima Univerziteta Apeiron u proteklom periodu. Ključne informacije o našem univerzitetu, dragi brucoši, dobili ste sigurno mnogo prije današnjeg dana, kada ste se razmatrali opcije o upisu vašeg studija.


Dužan sam da kao rektor Univerziteta navedem neke od najvažnijih činjenica o Univerzitetu Apeiron, prema kojma se u znatnoj mjeri razlikujemo u stepenu kvaliteta od drugih univerziteta u Republici Srpskoj, ostatku Bosne i Hercegovine i regionalnom okruženju Zapadnog Balkana, a to su:

  i. Imamo tradiciju od 20 godina uspješnog rada i djelovanja, cijeli taj period smo stalno rasli i razvijali se, unaprjeđujući kvalitet nastavnog i naučno-istraživačkog rada, te međunarodne saradnja i stručno-profesionalnih postignuća. Sve ovo je rezultiralo potvrdom kvaliteta kroz rješenja o akreditaciji ustanove i studijskih programa kod nadležnih organa Republike Srpske i Bosne i Hercegovine;

  ii. Brojevi upisanih studenata na naš univerzitet su daleko iznad prosjeka u odnosu na sve ostale privatne visokoškolske ustanove u Republici Srpskoj – s ponosom ističemo da na našem univerzitetu studira preko 2.500 aktivnih studenata, te da nastavni proces na univerzitetu vodi i upravlja preko 200 nastavnika i saradnika, od kojih su mnogi izuzetno uspješni i renomirani naučni i društveni radnici u široj zajednici.

  iii. Imamo potvrđen visok rang kvaliteta naše ustanove i studijskih programa, i u Republici Srpskoj u odnosu na sve privatne visokoškolske ustanove zauzimamo prvo mjesto, daleko ispred svih ostalih ustanova,

  iv. Imamo izuzetno bogatu međunarodnu razmjenu studenata i nastavnika u okviru ERASMUS+ programa Evropske Unije. Erasmus razmjenu ostvarujemo sa 8 država - Španijom, Bugarskom, Srbijom, Italijom, Turskom, Češkom Republikom, Slovenijom i Poljskom.

  v. Posjedujemo izuzetno bogatu ponuda on-line nastavnih sadržaja i izvora za učenje: u okviru vlastite i MS teams platforme za učenje na daljinu (DL) imamo preko 10.000 sati snimljenih video predavanja.

  vi. Jedini na prostoru cijele države realizujemo američki model nastavnih ciklusa: gdje nastavu izvodimo putem 8 ciklusa raspoređenih kroz ljetni i zimski semestar u toku jedne akademske godine. Na ovakav način omogućavamo studentima dinamično i postepeno savladavanje nastavnog plana i programa.

  vii. Studentima nudimo izuzetno kvalitetan program za obavljanje prakse: Imamo potpisane ugovore o studentskoj praksi sa više od 50 državnih ustanova i privatnih preduzeća iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

  viii. Diplome Panevropskog univerziteta Apeiron su u profesionalnoj i akademskoj zajednici prepoznate i priznate kako u zemlji tako i u inostranstvu. Na taj način povećavamo slobodu izbora rada i usavršavanja diplomiranih studenata Apeirona kroz radne, obrazovne ili naučne migracije.Sada, na početku akademske godine, želio bih studentima dati nekoliko preporuka za razmišljanje.


 1) Prvi moj prijedlog je: Pridružite se studentskoj organizaciji odnosno Studentskom parlamentu Univerziteta Apeiron. Oni koji su aktivni i uključeni u organizaciju u svoje slobodno vrijeme steći će bolje znanje i vještine tokom godina studija i, naravno, steći će prijatelje za cijeli život.

 2) Druga preporuka: Od samog početka studija upoznajte se sa dobrom praksom učenja na univerzitetu i saznajte šta je to akademska prevara. Napredak u tehnologiji donio vam je mnoštvo prilika da olakšate svoje učenje, ali zapamtite da ste na fakultet došli da učite i razvijate se. Potrebna nam je iskrenost iznad svega! Samostalno učenje je najbolji trening za vaš mozak i garancija zdravog duha. Ako ste navikli da se trudite, lakše ćete ostati na pravom putu i dalje se razvijati kasnije u životu.

 3) Treći moj prijedlog: Saznajte sve o mogućnostima Erasmus+ međunarodne mobilnosti na Univerzitetu Apeiron, kao i načinima da provedete dio vašeg studija u inostranstvu. Mogućnosti je mnogo, a studijski boravak u inostranstvu daje vam dragocjeno iskustvo za život, i izgradnju međunarodne mreže prijatelja. Osim toga, studiranje dijela vašeg studija na univerzitetima u inostranstvu pomaže vam da bolje postavite buduće ciljeve koji se odnose na vašu oblast studija.

 4) Četvrto: Budite aktivni u učionici. Istaknite se, budite zapaženi od strane vaših nastavnika. Izazovite ih, postavljajte pitanja, elaborirajte. Vjerujte mi, profesori mogu puno naučiti od vas, a vaše značajne povratne informacije pomažu da i naš univerzitet bude bolji. Najkvalitetniji dio vašeg studija se odvija u učionicama, na vježbama, praktičnoj nastavi i laboratorijama. Razgovori sa kolegama studentima i nastavnim osobljem izvan učionice – u hodniku ili radnom prostoru – takođe igraju važnu ulogu u vašem ličnom razvoju.

 5) Peto: Univerzitetska zajednica pruža jedinstveno okruženje za istraživanje i razmišljanje o samom značenju, kao i o svijetu oko nas. Kada se u društvu raspravlja o visokom obrazovanju, pojedinac je obično daleko od rasprave. Stoga želim sve vas ohrabriti da vam ovaj period u životu bude smislen. Slobodno tražite svoje interese. Razmišljajte kritički i studirajte na interdisciplinaran način. Razgovarajte i slušajte jedni druge, učenje i razumijevanje raste i u zajednici, ne samo na predavanjima. Ova zajednica je prilika da pronađete sebe, da rastete, učite i kreirate svoj vlastiti put.

 6) I na kraju, kolege studenti, zapamtite da imate glas. Ima vas puno, i kada učinite da se vaš glas čuje, moćni ste. Želim da se čujete i na fakultetu i u društvu. Hvala vam na glasu!Dragi brucoši, svjestan sam da su izazovi današnjeg vremena takvi da se svi mi skupa, a naročito vi mladi ljudi, nalazimo pod ogromnim pritiskom koji lebdi u nama i oko nas. Svjesni smo činjenica koji mogu da pritišću prosječnog današnjeg studenta: kao naprimjer da je vrijeme studiranja organičeno, da su sredstva za život niža od prosjeka i uglavnom se sastoje od kredita i pozajmica i slično.


Dakle, pritisak dolazi iz više pravaca, zbog čega želim naglasiti potrebu da posjedujemo izražen osjećaj empatije. Ljudi dolaze na univerzitet iz različitih životnih situacija, porijekla, uslova i očekivanja.

Svi mi – profesori, nastavno i istraživačko osoblje, kao i ostalo osoblje i studenti – zajedno gradimo ovu univerzitetsku zajednicu Apeirona. Izgradimo je tako što cijenimo jedni druge, slušamo i učimo jedni od drugih, dajući prostor našim i tuđim idejama, čineći ga sigurnim za svakog od njegovih članova vlastitim djelovanjem. Kada takvu kulturu i temu aktivno stvaramo u našoj zajednici, to je vidljivo i u širem društvu.


Istaknuo bih da aktivnosti učenja, istraživanja i nauke se rađaju u zajednicama. Dajmo im malo više prostora. Budimo empatični prema sebi i drugima. Budimo otvoreni – tako da naučimo više jedni o drugima, o društvu, o nauci, ali i o sebi.

Ovim riječima posebno želim dobrodošlicu svima vama divnim novim studentima u univerzitetsku zajednicu.


Takođe imam poruku i prema svim uvaženim kolegama univerzitetskim nastavnicima koji će uskoro ponovo stati ispred katedre; svima vama želim zanimljivu i uzbudljivu novu akademsku godinu. Osim što ste odlični nastavnici, pozivam vas da razmislite o tome kakav ste uzor našim studentima kao istraživači. Omogućite ovim mladim ljudima, sada našim studentima, pristup vašoj stručnosti i ponudite im inspirativne diskusije. Vi ste njihova najbolja šansa da se inspirišu istraživanjem, kako bi oni svoju budućnost povezali sa tim istraživanjima. Možda će neki od ovih divnih mladih ljudi kroz nekoliko godina započeti svoju istraživačku karijeru uz vas.

Čuvajte ih drage, kolege profesori!


Neka nova akademska godina donese novi podstrek i zamah cijeloj univerzitetskoj porodici!

Nastojaćemo svi zajedno da Panevropski univerzitet Apeiron u Banja Luci bude sjajno mjesto za studiranje, predavanje i rad.Drage kolege, dobro nam došli ! Želim vam srećno studiranje i studentski život.

Moja vrata kao rektora biće vam uvijek otvorena.

Srdačno vas pozdravljam.


***

Prof.dr Sanel JAKUPOVIĆ

Rektor Panevropskog univerziteta „APEIRON“ Banja Luka