Study visit u okviru projekta SMEQA na Sveučilištu u Splitu: Naše osoblje učestvovalo uz stručnjakeStudy visit u okviru projekta SMEQA na Sveučilištu u Splitu: Naše osoblje učestvovalo uz stručnjake
Naše osoblje je aktivno učestvovalo na Study visit-u održanom od 2. do 4. jula 2024. godine na Sveučilištu u Splitu u sklopu projekta SMEQA, fokusiranog na temu osiguranja kvaliteta u visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini.


Tokom ovog događaja, naši zaposlenici su imali priliku prisustvovati predavanjima renomiranih stručnjaka poput prof. dr. sc. Dragana Ljutića, prof. dr Mile Dželajija, prof. dr. sc. Jadranke Šepić, kao i predstavnika AZVO – Sandre Bajzak i Emite Blagdan, te drugih stručnjaka iz oblasti osiguranja kvaliteta.


Ova iskustva su nam omogućila da proširimo znanje i unaprijedimo aktivnosti u oblasti osiguranja kvaliteta na našem univerzitetu.


U Splitu na PMF-u od 2. – 4. srpnja 2024. u okviru Erasmus+ projekta SMEQA održan je studijskih posjet za predstavnike sveučilišta, ministarstva i agencija s područja BIH na temu vanjskog osiguravanja i vrednovanja kvalitete u visokom obrazovanju. Događaj su organizirali predstavnici Sveučilišta u Splitu i Agencija za znanost i visoko obrazovanje Zagreb. Prvog dana radionice, 2. srpnja pozdravnu riječ uz poticaje i želje za uspješan rad sudionicima uputili su: ispred PMF-a, prodekan za nastavu, doc. dr. sc. Goran Radobolja; voditelj projekta prof. dr. sc. Malik Čabaravdić (Univerzitet u Zenici); prof. dr. sc. Jusuf Duraković, rektor Univerziteta u Zenici i naposljetku ispred Rektorata UNIST-a, prof. dr. sc. Nikša Jajac, prorektor za infrastrukturu.


Nakon pozdravnih riječi uslijedile su prezentacije predstavnika našeg Sveučilišta. Doc. dr. sc. Doris Rušić (MEFST) sudionicima je prezentirala sustav unutarnjeg osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete na Sveučilištu u Splitu, njegov ustroj, funkcioniranje i dionike, kao i rezultate drugog ciklusa reakreditacije po sastavnicama Sveučilišta. Prof. dr. sc. Jadranka Garmaz i Doris Žuro, mag. soc. (KBF) podijelile su iskustvo procesa pripreme za reakreditacijski proces na razini sastavnice na primjeru KBF-a Split. Dekan PMF, prof. dr. sc. Mile Dželalija u svojoj prezentaciji govorio je o follow-up aktivnostima nakon reakreditacijskog postupka, te potencijalnim izazovima s kojima se ustanova može suočiti u nastojanjima daljnjeg unaprijeđena kvalitete. Na kraju prvog radnog dana, izv. prof. dr. sc. Jadranka Šepić (PMF) prezentirala je proces pripreme, tijek i rezultate ERC projekta „SHExtreme“, tj. kroz primjer ovog projekta naglasila važnost sudjelovanja i prijave projekata u podizanju svih aspekta kvalitete visokoškolske i znanstvene ustanove.


Drugi dan studijskog posjeta, predstavnice AZVO-a, Sadra Bezjak i Emita Blagdan održale su tri prezentacije na temu sustava vanjskog osiguranja kvalitete u RH, zakonodavnog okvira i procedurama u kontekstu novih ESG standarda, različitim vrstama vanjskog vrednovanja (reakreditacija, inicijalna akreditacija, tematske evaluacije) kao i najučestalijim izazovima i problemima koje AZVO uočava kod ustanova u postupcima vanjskog vrednovanja. Zadnju prezentaciju drugog radnog dana na temu rezultata izvješća o analizi osiguranju kvalitete među 12 nadležnih obrazovnih vlasti u BiH održala je izv. prof. dr. sc. Luciana Boban sa Sveučilišta u Mostaru.


Posljednji dan radnog posjeta bio je posvećen dogovoru među partnerima oko daljnje uspješne provedbe projekta. Mr. Sc. Marko-Antonio Brkić (Sveučilište Hercegovina) prezentirao je diseminacijski plan projekta i prijedlog vizualnog identiteta (mrežne stranice i logotip projekta). Prof. dr. sc. Goran Janjić s Univerziteta u Banja Luci prezentirao je plan upravljanja kvalitetom i instrumente kojima će se vršiti monitoring kvalitete i rezultata tijekom projektnog ciklusa. Na kraju, voditelj projekta prof. dr. sc. Malik Čabaravdić i Amra Muslić-Halilović, prof. s institucije nositelja projekta upoznali su sudionike s nadolazećim aktivnostima i obvezama partnera na projektu.
8. jul. 2024. godine

Služba za odnose sa javnošću


Related Blogs