MEĐUNARODNA SARADNJA

Politika osiguranja kvaliteta podrazumijeva naglasak na savremene oblike realizacije nastavnog procesa i naglašava važnost međunarodne saradnje. Mobilnost studenata administrativnog i akademskog osoblja je jedan od ciljeva Strategije razvoja Univerziteta i Strategije osiguranja kvaliteta:
⇒ Univerzitet ima razvijene oblike međunarodne saradnje kroz evropske (međunarodne) projekte, razne ugovorene vidove saradnje, zajedničke programe i sl.
⇒ Univerzitet podstiče i osigurava međunarodnu mobilnost studenata i nastavnika, prateći primjenu stečenih iskustava u svojim aktivnostima.
⇒ Univerzitet ima definisane postupke i osigurava resurse za podršku međunarodnim aktivnostima.

Internacionalizacija studijskih programa na Panevropskom univerzitetu “APEIRON” postiže se kroz razvoj međunarodnih odnosa s partnerskim ustanovama u svijetu, poticanje studenata, nastavnika i nenastavnoga osoblja na učešće u međunarodnim programima i projektima iz oblasti visokog obrazovanja, jačanje ljudskih i finansijskih resursa i usluga za međunarodnu saradnju, obuka iz stranih jezika za osoblje Univerziteta.

Strateški pristup Panevropskog univerziteta „APEIRON“ je da promoviše, podržava i aktivno učestvuje u procesu razvoja i unapređenja kvaliteta visokog obrazovanja kroz jačanje međunarodne saradnje i internacionalizacije na svim Fakultetima.

Kancelarija za međunarodnu saradnju Panevropskog univerziteta „APEIRON“ kontinuirano radi na uspostavljanju, održavanju i razvijanju saradnje sa univerzitetima u zemlji i inostranstvu stvarajući preduslove za razmjenu iskustava i ideja koje jačaju akademsku zajednicu na svim nivoima i u svim poljima.

Tokom prethodnog perioda, uspješno je realiziran veliki broj aktivnosti koje su znatno doprinijele jačanju saradnje sa univerzitetima u zemlji i inostranstvu kao i jačanju afirmacije Univerziteta na evropskom prostoru visokog obrazovanja.
International Relations Office

Međunarodna saradnja se organizuje i kroz individualne ugovore o saradnji sa partnerskim institucijama u inostranstvu.
Spisak partnerskih institucija u inostranstvu

MEĐUNARODNA STUDENTSKA ORGANIZACIJA AIESEC

Na Univerzitetu je i sjedište međunarodne studentske organizacije AIESEC čija je primarna djelatnost međunarodna saradnja studenata, organizacija stručnih praksi u inostranstvu, organizacija međunarodnih studentskih događaja i pružanje podrške stranim studentima u BiH kao i potpora studentima iz BiH koji studiraju ili su na studijskog razmjeni ili praksi u inostranstvu.

ERASMUS+

Panevropski univerzitet Apeiron je potpisnik nekoliko ugovora o mobilnosti akademskog i administrativnog osoblja i studenata u okviru Erasmus + programa sa institucijama iz Evropske unije.
Erasmus+ program međunarodne razmjene studenata

AKTIVNOSTI

● AMBASADOR BIH U FRANCUSKOJ NA APEIRONU ODRŽAO PREDAVANJE.
Pročitaj više...

● Biblioteka Panevropskog univerziteta “Apeiron” bogatija je za trideset novih naslova, donacijom Američkog kutka u Banjoj Luci, 26. oktobra.
Pročitaj više...

● Rami Blair, zamjenik direktora kancelarije Američke ambasade u Bosni i Hercegovini u Banjoj Luci, 28. oktobra posjetio je Panevropski univerzitet.
Pročitaj više...

● Krajem avgusta prihvaćena je i uspješno verifikovana zajednička aplikacija Panevropskog univerziteta „Apeiron“ i 9 evropskih univerziteta za projekat „ENERGETSKA SIGURNOST I UPRAVLJANJE ENERGETSKIM SIROMAŠTVOM ZA SIGURNU TRANZICIJU SOCIJALNE ENERGIJE“ („EN-SECURE“).
Pročitaj više...

● Na Fakultetu filoloških nauka Univerziteta “Apeiron” 11. juna obilježen je Dan ruskog jezika.
Pročitaj više...

● Pod pokroviteljstvom Ministarstva transporta Ruske Federacije, u četvrtak, 27. maja 2021. godine, u onlajn formatu putem ZOOM platforme, održana je velika međunarodna konferencija povodom 125 godina postojanja i rada najstarijeg saobraćajnog univerziteta na svetu i najvećeg Ruskog univerziteta RUT („Ruski saobraćajni univerzitet“, ranije MIIT).
Pročitaj više...

● Na Panevropskom univerzitetu je svečano otvoren Kutak ruske literature. “Ruska humanitarna misija” Fakultetu filoloških nauka poklonila je 600 knjiga, obrazovnu, metodološku i beletrističku literaturu. Donaciju je uručio šef Ruske humanitarne misije na Balkanu Branimir Nešić.
Pročitaj više...

● Profesor Panevropskog univerziteta i akademik Akademije nauka i umjetnosti RS Esad Jakupović, u ime predsjednika Akademije nauka i umjetnosti RS, Rajka Kuzmanovića, dvije Enciklopedije Republike Srpske uručio je Mariji Nikolajevnoj, dekanu Više škole prevođenja Moskovskog državnog univerziteta Lomonosov, Jedna Enciklopedija namijenjena je Višoj školi prevođenja, a druga direktoru, akademiku Nikolaju Konstantinoviču Garbovskom.
Pročitaj više...

● Panevropski univerzitet Apeiron je zajedno sa svjetskim tehničko-profesionalng društva Institut inženjera elektrotehnike i elektronike (IEEE) i BiH Futures Foundation bio suorganizator međunarodne kongresa za studente i mlade profesionalce pod nazivom »Vaša budućnost počinje ovdje«.
Pročitaj više...

● Fakultet filoloških nauka Panevropskog univerziteta “Apeiron” za svoje studente organizovali su online ljetnju školu ruskog jezika. Časovi su se održavali putem servisa Microsoft Teams a partneri u organizaciji i izvođenju časova su Ruski novi univerzitet (Moskva) i Moskovski državni univerzitet Lomonosov. Nastavu sa pomenutih univerziteta su vodile prof. dr Olga Ivanova i lektor Jekaterina Leonenkova.
Pročitaj više...

● Profesor Sanel Jakupović, prorektor za naučni rad i međunarodnu saradnju Univerziteta „Apeiron“ je učestvovao na Erasmus + seminaru u Tirani. Seminaru je prisustvovalo oko 200 predstavnika visokoškolskih ustanova iz 34 države programa Erasmus +, kao i iz partnerskih zemalja zapadnog Balkana.
Pročitaj više...

● „Apeiron“ i Državni univerzitet u Sankt-Peterburgu idu u zajedničke projekte. Državni univerzitet u Sankt-Peterburgu, jedan od najvećih svjetskih naučnih i obrazovnih centara i Panevropski univerzitet „Apeiron“ potpisali su sporazum o saradnji. Cilj sporazuma je realizacija zajedničkih naučnih projekata, akademska i naučna razmjena, razmjena bibliografskih i drugih informativnih materijala.
Pročitaj više...

● Fondacija Ruski mir iz Moskve u Bugarskoj je organizovala Međunarodni festival ruskog jezika pod nazivom „Друзья, прекрасен наш союз”, od 9. do 14. septembra u Kitenu. Na Festivalu su učestvovali studenti iz 25 zemalja svijeta i 9 studenata Fakulteta filoloških nauka Univerziteta “Apeiron”.
Pročitaj više...

● Univerzitet “Apeiron” je jedan od partnera EYOF‐a 2019. Dekan Fakulteta sportskih nauka prof. dr Velibor Srdić i zamjenik direktora Evropskog omladinskog olimpijskog festivala ‐ EYOF 2019. Natko Sudžuka potpisali su Sporazum o saradnji koji obuhvata različite edukativno‐poslovne aktivnosti u cilju uspješne pripreme za organizaciju i održavanje Festivala.
Pročitaj više...

● U okviru obilježavanja desetogodišnjice FFN organizovana književna večer posvećena 220 godišnjici rođenja A.S.Puškina. Na književnoj večeri su učestvovali studenti Fakulteta prevođenja Moskovskog državnog univerziteta M.Lomonosov.
Pročitaj više...

● Visoka delegacija Narodne Republike Kine ispred Instituta za svjetsku ekonomiju i politiku Kineske akademije društvenih nauka sa sjedištem u Pekingu boravila je na Panevropskom univerzitetu „Apeiron“ 15. avgusta, u okviru radne posjete Bosni i Hercegovini. Cilj posjete bio je sagledavanje mogućnosti za uspostavljanje partnerskih odnosa na polju akademske i naučne saradnje između prestižnih kineskih akademskih i naučnih institucija i Panevropskog univerziteta „Apeiron“.
Pročitaj više...

● Studenti Fakulteta poslovne ekonomije su organizovali intreaktivni okrugli stol sa kolegama sa Univerziteta Tambow, Rusija, na temu »Ekonomija budućnosti«.
Pročitaj više...