STUDENTI ODRŽALI OKRUGLI STO SA KOLEGAMA IZ TAMBOVA

FFN_nps

Diskutovali telekonferensingom

Studenti fakulteta poslovne ekonomije 16. juna su sa kolegama Tambovskog državnog univerziteta G. R. Deržavina (Ruska Federacija) učestvovali u interaktivnom međunarodnom okruglom stolu „Ekonomija budućnosti“, putem video linka. Ovakva vrsta dijaloga i saradnje sprovodi se u okvirima Međunarodnog konkursa „Ekonomija budućnosti“, programa koji je usmjeren na razvoj studentske unije Tambovskog univerziteta.

O kadrovima ekonomske budućnosti, tematici koja je bila u fokusu diskusije, mladi istraživači gledaju na različite načine.

„Potrebna su nam virtuelna zanimanja za evropsko tržište rada“, naglasila je u diskusiji Nikolina Hajder, studentica Fakulteta poslovne ekonomije i dodala da to mogu biti virtuelni advokati, knjigovođe, profesori itd., za koja kaže da su zanimanja budućnosti. Na „Apeironu“ smatraju da Pasoš kompetencija, osnovan od strane Njemačkog instituta za obrazovanje odraslih (DIE), može biti sjajan instrument za prepoznavanje svih znanja i vještina koje posjeduju mladi sa naših prostora, a koje su Evropi veoma potrebne.

„Dosta je studenata koji su veoma talentovani, a da toga nisu svjesni. Popunjavajući odjeljke Pasoša kompetencija, koji uključuju najsitnije detalje o našim vještinama i koji sigurno otkrivaju potencijale u raznim oblastima, možda mogu naći svoje mjesto u poslovnom svijetu“, dodaje Nikolina.

Iz Tambova poručuju da je na njihovim prostorima deficitarno zanimanje knjigovođe i da će u budućnosti ova profesija biti veoma tražena. 

„Naš knjigovodstveni sistem, za razliku od sistema koji se primjenjuje u BiH, mnogo je složeniji i  na mjestima na kojima npr. u BiH radi jedan knjigovođa, kod nas rade dva ili tri“, rekao je prof. dr Maksim Aleksandrovič  Pahomov, šef Katedre poslovne informatike i matematike Tambovskog državnog Univerziteta i generalni direktor Korporacije za razvoj Tambovske oblasti. Profesor je naglasio i to da se studenti moraju baviti naučno‐istraživačkim radom u toku obrazovanja, a ne po završetku studija, kako bi se pri traženju posla specijalnim testovima dobile što bolje ocjene za stečene kompetencije i znanja.

Služba za odnose sa javnošću