Fakultet filoloških nauka

"Izaberi i ti ruski jezik i približi nam Rusiju"

NAUČNE OBLASTI I MATIČNOST

Osnovne akademske studije ruskog jezika i književnosti imaju za cilj sticanje teorijskih znanja i ovladavnje praktičnim vještinama u oblasti ruskog jezika, ruske književnosti i kulture. Dalji cilj ovih studija je da se niz rusističkih disciplina postave u širi slavistički kontekst, kako bi se stekao širi uvid u slavistiku uopšte, kao i povezivanje toga troga (jezika, književnosti, kulture) sa nacionalnom kulturom. Ove studije treba da omoguće studentima sveobuhvatno sagledavanje rusističke struke i stvaranje osnova za dalji rad u nauci i primjene njenih rezultata u praksi.
Načinom na koji provodi bolonjski proces, svojim sveukupnim zalaganjem i konstantnim radom na unapređenju kvaliteta visokoškolskog obrazovanja, vrijednim studentima i predanim nastavnim kadrom, „Apeiron“ je postao poželjan partner za saradnju sa prestižnim univerzitetima Ruske Federacije, Kine i zemalja iz okruženja.
S obzirom na to da se već 10 godina intenzivno zalaže za širenje ruskog jezika, kroz Fakultet fi loloških nauka, u kratkom vremenskom periodu Univerzitet „Apeiron“ postaje potpisnik sporazuma o saradnji sa Moskovskim državnim regionalnim univerzitetom, Lipeckim državnim univerzitetom i Tambovskim državnim univerzitetom. Prema ovim sporazumima, studenti univerziteta potpisnika prve tri godine studiraju na svom matičnom univerzitetu, a četvrtu na univerzitetu „partneru“. Rezultat je dvojna diploma – diploma Panevropskog univerziteta i jednog od pomenutih univerziteta.
Studenti Fakulteta filoloških nauka već uveliko borave i uče u Rusiji. Na čuvenom Moskovskom državnom univerzitetu „M.V.Lomonosov“, sa kojim „Apeiron“ takođe sarađuje, studenti fi lologije uče ruski jezik, upoznaju rusku kulturu, ali i aktivno učestvuju na međunarodnim naučnim konferencijama i pred stranim akademskim auditorijumom izlažu svoje radove. Do sada je na nastavak školovanja na sve pomenute univerzitete u Rusiju otišlo 40 studenata. Fakultet fi loloških nauka Panevropskog univerziteta sa Sibirskom školom korporativnog upravljanja iz Omska u decembru 2016. godine organizovao je međunarodnu, naučno-stručnu konferenciju, a u martu 2017. godine nastavlja okupljanjem naučih radnika širom svijeta kroz konferenciju koju je organizovao sa Ruskom akademijom nauka iz Moskve. „Apeiron“ je zajedno sa Moskovskim državnim univerzitetom „M.V.Lomonosov“ takođe organizovao naučni skup posvećen ruskom jeziku.

STUDIJSKI PROGRAMI - MASTER STUDIJE
RUSKI JEZIK - MASTER RUSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

Trajanje studija:
►Studije drugog ciklusa u trajanju od 1 ili 2 godine (2 ili 4 semestra)

Akademska zvanja:
► Master ruskog jezika i književnosti - 300 ECTS

Oblasti:
Lingvistika, Lingvokultorologija, Metodologije nastave savremenog ruskog jezika

NOVOSTI

Preuzmi brucoški vodič za akademsku 2021/22

Odaberi svoje zanimanje za budućnost.

Jezici