ERASMUS ODVEO APEIRONOV TIM NA VISOKU POSLOVNU ŠKOLU U SLOVENIJU

Živana Kljajić, stručni saradnik za osiguranje kvaliteta, Alen Tatarević, web developer i Aljoša Kostić, stručni saradnik za naučno-istraživački rad, projekte i međunarodnu saradnju Univerziteta „Apeiron“ krajem jula posjetili su Visoku poslovnu školu B2 u Ljubljani u okviru ERASMUS + projekta.

Cilj ove mobilnosti jeste omogućiti osoblju Univerziteta nova opšta i stručna znanja, iskustva i dobre prakse u inostranstvu i graditi saradnju između dvije visokoškolske ustanove.

Dvije dame su preuzele ulogu domaćina, Brigita Rajter, institucionalni ERASMUS + koordinator i Katarina Aškerc, stručni sardnik za osiguranje kvaliteta.

Tokom ove četvorodnevne posjete razgovaralo se o pripremama budućih zajedničkih ERASMUS+ aktivnosti koji podrazumijevaju dolazak studenata, akademskog i neakademskog osoblja iz Ljubljane u Banja Luku, odlazak naših studenata i akademskog osoblja u Ljubljanu, saradnji na polju naučnoistraživačkog rada, učešće na konferencijama.

Predstavljene su administrativne procedure implementacije ERASMUS+ programa na Visokoj poslovnoj školi B2, njihov sistem učenja na daljinu i online platforma za prijavu ispita, kao i sistem za osiguranje kvaliteta.

U skorijem periodu delegacija Visoke poslovne škole dolazi u posjetu Banjoj Luci i Univerzitetu „Apeiron“.